platform למערכת תיאום תשתיות

יפה נוף

יפה נוף

יפה נוף

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת יפה נוף הוקמה לפני עשור שנים במקום "נתיבי כרמל", אשר היה אגף בחברת נתיבי איילון התל אביבית. גוף זה הוקם כדי לקדם ולבצע מדיניות תחבורה שהייתה מוסכמת על עירית חיפה ומשרד התחבורה. יפה נוף הינה חברה בבעלות מלאה של עיריית חיפה, אך מכוח החלטת הממשלה, החברה עובדת גם מחוץ לגבולות השיפוט העירוני ובכל תחום המטרופולין. כביטוי לכך נמצא גם משקיף מטעם הממשלה בדירקטוריון החברה. יפה נוף הינה ארגון הנדסי, וכדי לנצל את מלא יכולותיו, צורפו אליו גם האגף לבנייה ציבורית של העירייה ומנהלת מנהרות הכרמל.

נת”ע – נתיבי תחבורה עירוניים

נת”ע - נתיבי תחבורה עירוניים

איש קשר
דוד בבייב - מנהל מחלקת תיאום תשתיות
כתובת
מרכז עזריאלי חולון 1 בניין A קומה 9 רח' הרוקמים 26
נתע

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ הינה חברה ממשלתית הממונה על תכנונה, הקמתה ותפעולה של מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב.

מערכת הסעת ההמונים הינה פרויקט התחבורה הגדול והמורכב ביותר שבוצע אי פעם במדינת ישראל.

הקו האדום
יהיה הראשון מבין רשת קווי רכבת קלה (Light Rail Transit – LRT). הקו מהווה חלק מהתכנית הכוללת לשיפור רווחת ואיכות חייהם של תושבי מדינת ישראל. אורכו של הקו 24 ק"מ, מתוכם 12 ק"מ בתת הקרקע.

לקו מספר מפגשים עם קווי רק"ל אחרים:

 • עם הקו הירוק בתחנת קרליבך בתל אביב
 • עם הקו הסגול בתחנות אלנבי וארלוזורוב בתל אביב.

הקו הירוק
אורכו של הקו 39 ק"מ, מתוכם 4 ק"מ בתת הקרקע. הקו מחבר את החלקים הדרומיים של המטרופולין (חולון וראשון לציון) לתל אביב והרצליה. הקו הירוק ייתן מענה לפיתוח עתידי במע"ר תל אביב והרצליה, תוך מתן נגישות למוקדי התעסוקה והמסחר ברמת החייל, אוניברסיטת תל אביב, חולון, ראשון לציון והרצליה. 

לקו מספר מפגשים עם קווי רק"ל אחרים : 

 • עם הקו הסגול בתחנות לוינסקי- הר ציון וארלוזורוב-אבן גבירול בתל אביב
 • עם הקו האדום בתחנת קרליבך בתל אביב 

הקו הסגול
 מתוכנן לקשר את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל-אביב אל מרכז העיר תל-אביב ויעבור במפלס הקרקע. אורכו הכולל של הקו צפוי להיות כ-29 ק"מ.

לקו מספר מפגשים עם קווי רק"ל אחרים:

 • עם הקו האדום בתחנות אלנבי וארלוזורוב בתל אביב
 • עם הקו הירוק בתחנות ארלוזורוב-אבן גבירול ולוינסקי-הר ציון

קווי המטרו
נת"ע מקדמת תכנון לשלושה קווי מטרו במטרופולין ת"א:

 • M1 – קו מטרו רדיאלי בציר צפון-דרום המחבר את הערים הצפוניות והדרומיות במטרופולין ת"א לעיר ת"א. אורך הקו ה-73 ק"מ ולו שתי זרועות צפוניות המתחילות מהערים רעננה וכבר סבא ושתי זרועות דרומיות המתחילות מהערים רחובות ולוד. 
 • M2 –קו מטרו רדיאלי בציר מזרח-מערב.  אורך הקו כ-28 ק"מ והוא מחבר את פתח תקווה ואת רמת גן לתל אביב וחולון.
 • M3 – קו חצי טבעתי באורך של כ-39 ק"מ המחבר את כל הקווים והמייצר מבנה רשת רדיאלי היקפי מהרצליה ועד בת ים.

ממונה סטטוטוריקה ותכניות גובלות הינו הגורם המוסמך מטעם החברה האחראי על קבלת תכניות תשתית של צד ג' בחברה, תיאום ומעקב אחר הטיפול בהן והעברת התייחסות רשמית מטעם החברה לגורם הפונה.

גורם המעוניין לקבל אישור תיאום תכנון יפנה בבקשה לממונה סטטוטוריקה ותכניות גובלות

הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

 1. מכתב מלווה הכולל תיאור העבודה ומהותה.
 2. תכניות תשתית רלוונטיות בקובצי DWG ו- PDFמותאמות לקואורדינטות רשת ישראל החדשה כולל תכניות חתכים. 
 3. הפניה מוועדה ו/או גורם תשתית רלוונטי, במידה ונדרש.
 4. כל מסמך נוסף הנדרש לצורך מענה והתייחסות לבקשה.

ממונה סטוטוטוריקה ותכניות גובלות אחראי על ריכוז הטיפול בבקשה מול הגורמים המקצועיים השונים בחברה.

מענה ישלח לפונה בכפוף להעברת / השלמת כלל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הבדיקה.

העתק מאישור תיאום התכנון ישלח לפונה וכן למנהל מחלקת תיאום הנדסי / תשתיות ברשות המוניציפלית הרלוונטית.

גוף תשתית אשר ביצע תיאום תכנון ברצועות עבודה של נת"ע ומעוניין בתחילת ביצוע העבודות, יגיש בקשה לקבלת אישור לביצוע עבודה למחלקת סטטוטוריקה עד 30 יום מהמועד המתוכנן.

הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

 1. מכתב פניה לקבלת אישור לביצוע עבודה הכולל תיאור העבודות האמורות להתבצע.
 2. עותק מאישור תיאום התכנון אשר ניתן ע"י נת"ע.
 3. תכניות עבודה רלוונטיות בקובצי DWG ו-PDF מותאמות לקואורדינטות רשת ישראל החדשה כולל תכניות חתכים.

ממונה סטטוטוריקה ותכניות גובלות, אחראי על ריכוז הטיפול בבקשה מול הגורמים המקצועיים השונים בחברה.

העתק מאישור לביצוע העבודה, ישלח לפונה וכן למנהל מחלקת תיאום הנדסי / תשתיות ברשות המוניציפלית הרלוונטית.

יודגש כי באחריות הפונה להשלים / לעמוד בכל התנאים המצורפים לאישור.

 

רשות התמרור – אישור תכניות תנועה ורימזור
בנוסף לאמור לעיל, מתקיים תהליך במסגרתו נדרשת החברה כרשות תמרור מקומית, לאישור תכניות הסדרי תנועה קבועים וזמניים ורמזור.
פניות לאגף התנועה בנושא רשות התמרור יש להפנות ל:
אינה לזרטניק
טל .03-7243149
מייל: innal@nta.co.il

נתיבי איילון

נתיבי איילון

איש קשר
ילנה לנצוזסקי
כתובת
שד' נים 2 ראשל``צ, מגדל עזריאלי קומה 7
נתיבי איילון

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת נתיבי איילון הוקמה בשנת 1970 בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו ומדינת ישראל. במאי 2016 רכשה המדינה את חלקה של העירייה, ובמרץ 2017 עברה החלטת ממשלה ח"כ/ 62 בה הפכה נתיבי איילון לחברה ממשלתית בבעלות מלאה והוגדרו לה מטרות חדשות.
נתיבי איילון הופקדה על פיתוח וניהול פרויקטים בסביבה מטרופולינית בכל רחבי הארץ. כיום החברה מקדמת מגה פרויקטים לאומיים בהיקף כולל של למעלה מעשרה מיליארד שקלים, דוגמת: "מהיר לעיר" – הקמת רשת של מעל 200 ק"מ של נתיבי תחבורה ייעודיים לתחבורה ציבורית (נת"צים) במטרופולין דן, לרבות 17 רשויות מקומיות וכבישים בינעירוניים המחברים ביניהם;
"הנתיבים המהירים" – הקמה של נתיבים מהירים מנתניה עד ראשון לציון לאורך כביש 20 וכביש 2 בשני הכיוונים ומראש העין עד גלילות לאורך כביש 5.לצד הפרויקט הזה מקימים מגה חניוני "חנה וסע" הכוללים כ 17,000 מקומות חניה, מערך שאטלים, תחבורה ציבורית יעילה למוקדי הביקוש בתל אביב ועידוד נסיעות קארפול באמצעות מערכת טכנולוגית מתקדמת לזיהוי כמות האנשים היושבים ברכב; ו-"אופני דן" – הקמת רשת אופנוסטרדות של כ-100 ק"מ שבילי אופניים בסטנדרט גבוה לגישה נוחה ובטוחה למרכזי התעסוקה במרחב תל אביב. שבילי האופניים יחברו את ערי גוש דן. לאורך השבילים יוצבו עמדות הצללה ומים, עמדות ריענון ותאורת לילה. בנוסף, החברה אחראית על ניהול ובקרת התנועה בכביש 20 , וכן על תחזוקה של הכביש. לצד העבודה על המגה פרויקטים, מקדמת נתיבי איילון תחומי אחריות מהותיים, וביניהם ייזום, ניהול ופיתוח פתרונות תחבורה מתקדמים וטכנולוגיים בתחום התשתיות ובניית תכנית אב לתחבורה למטרופולינים, לרבות קידום תכנון ארוך טווח וגזירת תכניות לביצוע מיידי.
אגף תשתיות ותיאום רשויות: תפקידו של האגף לנהל את תהליכי העבודה מול הרשויות המקומיות וחברות התשתיות. מטרתו ליצור מנגנון יעיל לקידום הפרויקטים השונים של החברה בין היתר, בהיבטים של תיאום, אינטגרציה, קבלת היתרים ואישורים והסרת חסמים.
מיקום אגף תשתיות ותיאום רשויות במבנה הארגוני של נת"א: שייך לחטיבת הנדסה

1. הסבר כללי המפרט את מהות הבקשה, וכולל פרטי קשר של המבקש (יוזם העבודה ולא הקבלן): שם, אימייל ומספר טלפון.
2. תרשים סביבה על רקע גוש חלקה, המסמן את מיקום הבקשה.
3. נדרש לסמן באופן ברור את גבול רצועת הדרכים (קו זכות הדרך בהתאם לתב"ע מאושרת) הגובלות והסמוכות לאזור בו מבוקש היתר הבניה/אישור מעבר.
4. נדרש לסמן באופן ברור את קווי הדיקור של הדרכים על גבי מפת מדידה (במקרה הצורך).
5. נדרש לסמן את קווי הבניין בהתאם לתב"ע מאושרת.
6. נדרש לסמן את כל סוגי התשתיות (עילי/ תת קרקעי) וקווי תשתית קיימים, מוסטים/חוצים את רצועת הכביש שבאחריות חברת נתיבי איילון.
7. נדרש לצרף חתכים לאורך או פרטים שמסבירים את העבודה.
8. תכנית על רקע מדידה, בקנ"מ שניתן לתת חו"ד על בסיסה. ( 1:250 , 1:500,1:1000 )
9. מפת התמצאות.
10 . במקרה של חציות כביש איילון יש צורך בדו"ח קרקע והתייחסות.
הערות כלליות:
• את כל המסמכים יש להגיש בעותק קשיח. במקרים בהם יידרש קובץ אלקטרוני תישלח הודעה לאחר תחילת תהליך הטיפול בבקשה.
• המידע הניתן ואישורי הביצוע תקפים למקסימום שנה, בהתאם לתנאים שנקבעו בתהליך קבלת האישור לביצוע.
• ניתן לראות את המסמכים והנתונים הנדרשים גם במערכת רישוי זמין.

כביש חוצה ישראל

כביש חוצה ישראל

איש קשר
דורון אלגביש
כתובת
הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4
חוצה ישראל

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ הינה חברה ממשלתית אשר הוקמה ע"י ממשלת ישראל במרץ 1993 במטרה לקדם את סלילתו של כביש חוצה ישראל-כביש 6.
כביש חוצה ישראל מתוכנן מהדרום בצומת הנגב ועד הצפון בואכה שלומי.
כיום פתוחים לתנועה כ 188- ק"מ וכ 55- ק"מ נוספים נמצאים בשלבי תכנון שונים. בנוסף משמשת החברה כרשות ממונה מטעם הממשלה על הפעלת כביש חוצה ישראל והחל משנת 2010 קיבלה לאחריותה כרשות ממונה גם את מנהרות הכרמל בחיפה ואת הנתיב המהיר בכביש מס' 1 לתל אביב.
באוגוסט 2016 הוטל על חברת כביש חוצה ישראל לקדם את פרויקט רק'ל חיפה-נצרת. ובנוסף לבקשת משרד ראש הממשלה ומינהל מקרקעי ישראל, מהווה החברה גם את זרוע הביצוע להסדר קרקעות עם המופקעים ב"מפער הקישון".
במהלך 2018 הוחלט להרחיב את פעילות החברה ולבנות תוכנית רב שנתית הכוללת פרויקטים נוספים הפרוסים בכל חלקי הארץ.

נדרש לבצע תיאום מראש עבור כל הליך סטטוטורי, קבלת מידע הנדסי ועבודה הנדסית אשר מתבצעת באחד מהאזורים הנמצאים תחת האחריות של חוצה ישראל ו/או הזכיינים הכפופים לה. פירוט הפרויקטים ואזורי האחריות מופיעים במפה באתר החברה.
כל פניה נדרשת להתבצע מול חברת כביש חוצה ישראל ולא ישירות לזכיין. חברת כביש חוצה ישראל היא זו שתנתב את הבקשה אל הגוף הרלוונטי: זכיין/כביש חוצה ישראל – אגף תכנון בחטיבת ההנדסה ו/או אגף תכנון בחטיבת הרק"ל.

כתובת המייל אליה נדרש לשלוח את הבקשה לתיאום:
Teum@Transisrael.co.il

יודגש שנית- כל התיאומים מתבצעים מול דרך חברת חוצה ישראל.
למפת הפרוייקטים ומידע נוסף ניתן לגלוש לאתר החברה.
או לחלופין ניתן לסרוק את הקוד

רכבת ישראל

רכבת ישראל

איש קשר
גב' אוריה סער - מתאמת תשתיות גורמי חוץ
כתובת למשלוח דואר
ת.ד. 8208 חיפה בת גלים 31080 או במסירה ידנית במשרדי הנדסה בתחנת רכבת חיפה בת גלים
רכבת ישראל

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

פניות לתיאום תשתיות בשטחי רכבת ישראל, או בסמוך לשטחיה תבוצענה באמצעות פניית היזם דרך מערכת תיאום תשתיות לאומיות, ובהתאם להנחיות הבאות:

 • פניות בנושא הנחת תשתית מתחת/מעל או במקביל למסילות הרכבת, או טיפול יזום בתשתיות קיימות מתחת/מעל או במקביל למסילות הרכבת, לרבות פניות סטטוטוריות להנחת תשתיות גז – יש להפנות לגב' אוריה סער באמצעות מערכת תיאום תשתיות בלבד.

הפנייה צריכה לכלול:

  • מכתב מלווה מטעם היזם עם תיאור מקום ומהות העבודה.
  • תוכניות של הפרויקט בהתאם להנחיות הרכבת בפורמט DWG ו-PDF.
 • פניות בנושא סטטוטוריקה והיתרי בניה יופנו לגב' מאיה שלגי באמצעות מערכת תיאום תשתיות.

הפנייה צריכה לכלול:

  • מכתב מלווה מטעם היזם עם תיאור מקום ומהות העבודה.
  • תוכניות של הפרויקט בהתאם להנחיות הרכבת בפורמט DWG ו-PDF

להלן פרטי מוקד מערכת בירורים לגבי פתיחת/ניהול פניות במערכת:

מוקד התמיכה: support@is-il.org.il

או באתר: מערכת תיאום תשתיות לאומיות

שירות מוקד ב-WhatsApp הינו: 03-3765765

במידת הצורך ובהתאם לסוג הפנייה, ניתן לפנות אל:

אוריה סער בטלפון: 04-8564383 / נייד: 050-6187602 / מייל: ORIAS@rail.co.il

גב' מאיה שלגי בטלפון: 04-8564253 / נייד: 050-6187673 / מייל: mayas2@rail.co.il

לתשומת לב הפונים, הנחיות ר"י לתכנון נמצאות כאן

מסמך זה הינו נספח של הנחיות תכנוניות למערכות ברצועה הרכבת וכולל תמצית דרישות למסמכים שיש להגיש לצורך קבלת אישור לבצע הנחת התשתית מתחת למסילות הרכבת. לרשימה המלאה והמפורטת של המסמכים יש לפנות לרכבת.
1. פניה מטעם יזם /בעל התשתית תכלול:
1.1 תיאור בקשה.
1.2 פרטי בעל התשתית (שם, ח.פ , כתובת, שם ותפקיד הפונה, מספרי טלפונים ופקס, כתובת דוא"ל).
1.3 שם ופרטי המתכנן.
2. סט תכניות גרסה מעודכנת בנייר ( 3 עותקים) כולל CD , עם קבצים בפורמטים DWG ו-PDF:
2.1 תנוחה (עם מספר ותאריך) בקנ"מ 1:500 (צבעונית). בתנוחה יש לסמן:
2.1.1 קוטר ועובי דופן צינור.
2.1.2 קוטר ועובי דופן שרוול.
2.1.3 אורך שרוול.
2.1.4 תאום קילומטראז' של החצייה עם ק"מ הרכבת.
2.1.5 תכנית מדידה מפורטת (חתומה ע"י מודד מוסמך) לאורך המסילה 50 מטר לכל צד מהחצייה (הכוללת את כל המערכות).
2.1.6 סימון צירי המסילה הקיימות והמתוכננות לרבות גבהים (יש לאשר באגף תכנון ו/או אצל מתכנן המסילות בקטע).
2.1.7 תעלות ניקוז קיימות ומתוכננות, מתקני ניקוז אחרים.
2.1.8 תעלות תקשורת.
2.1.9 דרכי שירות, נגישות למסילות ומפגשים (תאום מול אגף דרכים).
2.1.10 מרחק רוחבי מציר המסילה עד לצינור המקביל. (בתאום עם אגף תכנון)
2.1.11 מרחק מגבול רכבת או מדרון הסוללה /תעלת ניקוז עד לקצה השרוול.
2.1.12 סימון קואורדינאטות של קצוות השרוול.
2.1.13 מיקום תאי בקרה/שוחות.
2.1.14 גבולות רצועת הרכבת (קיימות ומתוכננות).
2.1.15 סימון בורות קידוח כולל מדרונות חפירה
2.2 חתך לרוחב בניצב למסילות- קנ"מ 1:100 או 1:200 , בחתך יש לסמן:
2.2.1 קוטר, סוג חומר ועובי דופן הצינור.
2.2.2 קוטר, סוג חומר ועובי דופן השרוול.
2.2.3 אורך שרוול.
2.2.4 אורך קידוח.
2.2.5 עומק לפי סוג הצינור שמוביל חומרים דליקים או לא דליקים, בלחץ או ללא לחץ.
2.2.6 סוג הגנת צינורות.
2.2.7 עובי כיסוי צינור חוצה/מקביל.
2.2.8 סימון תעלות תקשורת.
2.2.9 מרחק מגבול הרכבת או מדרון הסוללה/תעלת ניקוז עד לקצה השרוול.
2.2.10 גובה מוחלט של : TL השרוול, גבהים של פסי המסילה בתחום החציות (קיימים ומתוכננים).
2.2.11 גבהים של תחתיות תעלות הניקוז (קיימות ומתוכננות), מתקני ניקוז אחרים.
2.2.12 גובה כבלי הרכבת.
2.2.13 שיטת ביצוע החצייה.
2.2.14 סימון גבולות רצועת רכבת (קיימות ומתוכננות).
2.2.15 הגנה קתודית והגנות נגד דליפות.
2.2.16 תאום מערכות.
2.2.17 הגדרת ק"מ מדויק של החצייה.
2.2.18 מכתב התייחסות מתכנן המסילות של הקטע.
3. דו"ח קרקע עם חישוב השקיעות הצפויות (בשתי שיטות עפ"י הנחיות תכנוניות ברצועת רכבת)
דו"ח קרקע יכלול:
3.1 ביצוע סקר גיאוטכני מקיף טרם תכנון החצייה שיכלול:
3.1.1 ביצוע שני קידוחי ניסיון לפחות בקרבת החצייה (במרחק של 15 מטר מציר החצייה), המרחק בין הקידוחים לא יעלה על 100 מטר.
3.1.2 יצורפו לוגים של קידוחי ניסיון עם ציון קואורדינאטות וחתומים ע"י מעבדה מוסמכת.
3.1.3 במקרים שבהם ישנו חשש למעבר הקידוח בסוגי קרקעות שונים ו/ או מדובר בקידוחים בקוטר העולה על " 30 , יש לבצע חקירה מורחבת יותר( מרחק של 60 מטר בין הקידוחים ולפחות שני קידוחים קרובים ככל הניתן למסילות הרכבת משני צידיה).
3.1.4 במקרים מיוחדים יבוצע סקר רדאר לצורך בחינת צפיפות שכבות קרקע במקום החצייה לפני ואחרי ביצוע הקידוח.
3.2 ניתוח חקירה גיאוהנדסית ואפיון הנושאים שלהלן:
3.2.1 ניתוח קרקע עפ"י תוצאות קידוחי ניסיון, מידע גיאוטכני קיים, מפות גיאולוגיות וכו'.
3.2.2 זיהוי הקרקע במטרה לאתר סלע, מרבצי סלע, צרורות, משקים תחוחים, חוסר רציפות וכו'.
3.2.3 פרמטרי חוזק הקרקע.
3.2.4 מפלס פני מי התהום.
3.3 נתונים טכניים, פירוט מלא לקוטר הקידוח, אורכו, סוג השרוול, עובי דופן, קוטרו ועוד.
3.4 חתך לאורך החצייה עם סימון הלוג של הקידוחים שבוצעו על גבי החתך לאורך.
3.5 שיטת הקדיחה המוצעת והתאמתה לסוג הקרקע באתר.
3.6 חישוב שקיעות לפי שתי שיטות מקובלות ומאושרות כמפורט בהנחיות הרכבת כולל הצגת
גרפים עם סימון ציר החצייה, גודל השקיעות האנכיות והאופקיות עבור רמות ביצוע שונות .
3.7 שיפועי חפירה/הנחיות הדיפון הנדרשות בבורות הכניסה והיציאה של חציות אופקיות והשפעתם על יציבות מבנה המסילה.
3.8 קידוחים אופקיים/דחיקה
3.8.1 הגדרת שיטת קדיחה.
3.8.2 הגדרת סוג מכונה (ראש סגור, ראש סגור חלקי וכו').
3.8.3 כוח דחיפה.
3.8.4 אמצעי שליטה.
3.8.5 אופן ביצוע הקדיחה (ספירלה מחוץ לשרוול או בתוכו).
3.8.6 בהתאם לסוג הקרקע אמצעי למניעת חליבת חול, תמיכת שכבות של צרורות וכו'.
3.8.7 טיפול במי תהום (שאיבה במידת הצורך, אם ישנם במפלס הדחיקה) .
3.8.8 הנחיות לבקרה של חומר הנפלט מהקידוח על מנת לוודא שראש הקידוח מתאים לסוג הקרקע.
3.8.9 אמצעים נדרשים לשמירת על יציבות מדרונות בורות הקידוח.
3.9 קידוח אופקי גמיש (HDD)
3.9.1 סוג ראש קידוח, קוטר מקסימאלי של קידוח (Reamer Diameter)
3.9.2 פירוט לשלבי הקדיחה וההגדלה ההדרגתית בקוטר הקידוח (ציון קוטר המרחיב בכל שלב).
3.9.3 פירוט הרכב, סומך של נוזל הקידוח בכל שלב.
3.9.4 מפרט עם הרכב דיס ושיטת דיוס, למילוי החלל בין השרוול לבין קרקע לאחר השחלת השרוול.
3.9.5 איחזור נוזל הקידוח, הגדרת לחצים.
3.9.6 צורת סילוק בוץ הקידוח.
3.10 יש לצרף תכנית ניטור תזוזות אופקיות ואנכיות של מבנה המסילה עם פירוט מלא וייעוד של כל ציור הניטור, דרישות ההתקנה, מגבלות ותדירות הקריאה.
3.11 יש להכין תכנית בקרת איכות הכוללת רישום בזמן אמת, דוחות,
קריאות ולפחות את הנושאים הבאים:
3.11.1 תכונות ומצב של ציוד הקדיחה ויתר ציוד הבנייה.
3.11.2 תנאי אקלים.
3.11.3 יישום מעקב לאחר כיוון ראש הקידוח.
3.11.4 דוחות ויומנים לגבי תקלות ואופן התגברות על בעיות ומצבים שונים.
3.11.5 סוג ומינון "בוץ הקידוח" בכל שלב ושלב.
3.11.6 קצב התקדמות הקידוח.
3.11.7 שימוש בתוספים לבוץ הקידוח.
3.12 הגשת סקר סיכונים שעלולים להתפתח במהלך ביצוע הקידוח, פירוט הפעולות הנדרשות להפחתת סיכונים אלו ואופן ההתמודדות עם הכשלים שעלולים להתרחש במהלך הקדיחה, למשל מקרה של תנאי קרקע שונים מהצפוי, מעבר הקידוח בסוגי קרקע שונים, פריצת נוזל הקידוח לפני קרקע ו/או למבנה המסילה, פגיעה בתשתיות תת"ק, הופעת פסולת, תקיעה על הצנרת בעומק, חצייה בתווך שלא תוכנן, אירוע בו יש לשנות את נתיב הקדיחה (מה עושים עם הקדח הקיים) הפסקת זרימה של בוץ הקידוח וכדומה, שקיעות בלתי צפויות.
3.13 הנחיות בדבר המרווח הנדרש לצורך הגנה על תשתיות צד שלישי (כגון צנרת תת"ק).
3.14 לפי הנחיות היועץ ,יכין הקבלן תכנית מגירה, הכוללת בין היתר אמצעים לתיקון במקרה של
כשל ו/או תקלה. היועץ יאשר נוהלי החירום במידה ותתרחשנה שקיעות הגדולות מהמותר.
3.15 במקרה של חפירה פתוחה, התייחסות יועץ קרקע/ביסוס לשיפועים של חפירה, פרט מילוי חוזר, רמת הידוק וכדומה.
4. רישיון חצייה
4.1 היזם יחתום על 4 עותקים של הרישיון בחתימה מקורית .
4.2 היזם יגיש טופס אישור ביטוחים בהתאם לדרישות הרכבת.
4.3 היזם יגיש ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות המלאה.
4.4 היזם יעביר תשלום עבור הוצאות הכנת רישיון, השגחה ופיקוח הנדסי.
5. תיאום ביצוע
5.1 יש להעביר שם הקבלן עם כל הפרטים של אנשי קשר.
5.2 יש להעביר שמות ופרטים המשתתפים בביצוע מטעם היזם: מנהל פרויקט, מפקח, יועץ קרקע.
5.3 יש להעביר נתונים של ציוד קדיחה כולל ראש הקידוח, מפרטים של נוזל קידוח ודיס.
סופי (במקרה HDD ) והתחייבות הקבלן לעמוד בכל הדרישות של יועץ קרקע.
5.4 יש להעביר לוח זמנים ברמה שעתית.
5.5 יש להכין תכנית מגרה עם פעולות הנדרשות במקרה כשל/תקלה.
5.6 יש לקיים סיור לפני תחילת הביצוע בהשתתפות נציג אגף תפעול תשתיות, נציגי אגף מסילה וסביבה, מפקח תקשורת, ממונה בטיחות.
5.7 מנהל עבודה יעבור הדרכת בטיחות אצל ממונה בטיחות ברכבת ויחתום על טפסי הדרכה.
5.8 לאחר סיור וקבלת הנחיות של ממונה בטיחות יש לתאם השגחת בטיחות , פיקוח תקשורת (במידת צורך), פיקוח הנדסי מטעם אגף תפעול תשתיות.
5.9 יש לסמן כבלי הרכבת בפיקוח מפקח תקשורת.
5.10 במידה ונדרשת הפסקת תנועת הרכבות יש לתאם את מועד ביצוע עם אחראי על מבצעים באגף תפעול תשתיות.
5.11 יועץ מטעם הייזם ילווה את הביצוע ויהיה אחראי לטיפול בכל בעיה גיאוטכנית אשר "תצוץ" בעת הביצוע.
5.12 מפקח צמוד מטעם היזם יהיה בשטח בכל מהלך הביצוע.
5.13 יש להכין דו"ח משוב לאחר ביצוע החצייה במסגרת רשומות הביצוע. דו"ח זה יכיל את הנושאים כמפורט להלן:
5.13.1 צילומים מעת הביצוע.
5.13.2 פירוט כל הבעיות שנתקלו בהם במשך הביצוע, וההליכים שבאו לידי שימוש בכדי להתגבר עליהן ו/או לתקנם. הכוללת את פרטי החצייה.
5.12 יש לערוך מסירת שטח ולהעביר תכנית AS – MADE על רקע תכנון מאושר וחתום על ידי מודד מוסמך.

נתיבי ישראל

נתיבי ישראל

איש קשר
עו``ד אלכס שפולנסקי - מנהל מחלקת היתרים לגורמי חוץ
כתובת
נתיבי ישראל, רח' אריאל שרון 3 אור יהודה
נתיבי ישראל

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

רקע על חברת נתיבי ישראל

התפתחותה של החברה והשינויים שעברה נעוצים עוד בימים שלפני קום המדינה: בשנת 1921 הוקמה מע"צ כיחידה ההנדסית של המנדט הבריטי בארץ ישראל. עם קום המדינה הפכה מע"צ ליחידת סמך של משרד התחבורה עד לשנת 2004, אז החליטה הממשלה לסגור אותה ולהקים במקומה את החברה הממשלתית "החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ". בשנת 2012 הוחלף שם החברה ל"נתיבי ישראל".

החברה חרטה על דגלה את החזון "להוביל בכל דרך": להוביל בתנועה, באיכות, בבטיחות ובשירות. כמי שמעל הכל אמונים על חיי אדם ושמירה עליהם בדרכים, עלינו להבטיח שתגיעו ותחזרו ליעדכם בשלום. שיפור מתמיד, מצוינות, הובלה וחדשנות מנחים את פעילותנו, כדי שנוכל לאפשר לכם – אזרחי ואזרחיות המדינה – לנסוע בחופשיות ובבטיחות לאן שתחפצו. עבורנו, אין מקום שהוא רחוק מידי – ואנו דואגים שגם עבורכם לא יהיה כזה.

החברה עוסקת באחזקת ופיתוח רשת הכבישים הבינעירונית בישראל ופיתוח מסילות רכבת. החברה היא מנוע צמיחה מרכזי של הכלכלה הישראלית, בהיותה הגורם בעל ההשפעה החזקה ביותר על איכות ובטיחות הדרכים ועל הפיתוח הסביבתי. החברה מטפלת באופן שוטף, מפקחת ומנהלת את התנועה בלמעלה מ-8,500 ק"מ של כבישים, 1,300 גשרים ומנהרות ועשרות אלפי תמרורים, שלטים ונקודות מאור. השווי הכלכלי של תשתיות התחבורה שבאחריות החברה מוערך בכ-100 מיליארד ₪.

מחלקת היתרים לגורמי חוץ

המחלקה עוסקת במתן שירות לגורמי חוץ (צד ג') – טיפול בבקשות לקבלת הרשאה לביצוע עבודה ברשת הכבישים של החברה. במסגרת זאת המחלקה אחראית על הנפקת כתבי הרשאה על בסיסם מכינים מרחבי האחזקה היתרי עבודה (היתר חפירה).

במסגרת הטיפול מתבצעת בקרת תכנון בדיסציפלינות השונות במטרה לשמור על אינטרס החברה, כך שפעילותם של גורמי החוץ לא תפגענה בתשתיות החברה ובאפשרויות הפיתוח העתידי ובכך גם מביאה להסרת מכשולים בשלב ביצוע העבודה ע"י גורם החוץ.

אנשי קשר-מחלקת היתרים לגורמי חוץ

עו"ד אלכס שפולנסקי – מנהל מחלקת היתרים לגורמי חוץ

טלפון: 03-7355823, 050-7365136 |  alexsh@iroads.co.il

כתובת למשלוח דואר: רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, מיקוד 650001, ת.ד 1021

 

אינג' ילנה אברבוך – ממונה היתרים מרחב מרכז

טלפון: 03-7355979 |  ElenaA@iroads.co.il

כתובת למשלוח דואר: רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, מיקוד 650001, ת.ד 1021

 

אינג' יבגניה גייסמן – ממונה היתרים מרחב דרום

טלפון: 08-6207417, 054-3200581 |  EvgeniaG@iroads.co.il

כתובת למשלוח דואר: שד' שז"ר 31א', בית שקמה, באר-שבע, מיקוד 84100, ת.ד 2395

 

אינג' אנטולי ורניק – ממונה היתרים מרחב צפון

טלפון: 04-6508739, 054-3200387 |  anatolyv@iroads.co.il

כתובת למשלוח דואר: רח' דרך הציונות, נצרת עילית (נוף הגליל), מיקוד 17205, ת.ד 1243

1) מכתב פניה מהיזם עם ציון ח.פ./ע.מ. הכולל את הפרטים הבאים:
א . הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה (אישור תכנון / הרשאה לביצוע).
ב . משך זמן ביצוע העבודה ועלותה (רלוונטי בבקשה להרשאה לביצוע).
ג . מפרט טכני.
ד . הסבר על אופן נגישות לאתר העבודה, פתרונות הסדרי תנועה זמניים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה (בבקשה לביצוע יש להגיש תכניות רלוונטיות). במידה ואין הפרעה לתנועה,
יש לציין זאת במפורש במכתב, לרבות הסבר על דרכי גישה לאתר עבודה.
ה . כל התיאומים והאישורים שבוצעו מול חברת נתיבי ישראל בשנתיים האחרונות.
ו . רשימת אנשי קשר (יזם, מנהל פרויקט, מתכנן) ופרטיהם (כולל מספרי טלפון ודוא"ל).
2) רשימת תכניות הכוללת: שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך.
3) יש להגיש תכניות מפורטות לביצוע העבודה (3 העתקים בנייר קשיח, בצבע ובקנ"מ עפ"י תקן).
א. תכניות תנוחה שהוכנו ברשת קואורדינטות ארציות (כולל תרשים סביבה + מקרא):
הערה כללית: בתנוחות וחתכים יש לסמן בקואורדינטות נקודות המאפיינות את תוואי התשתית כגון: מיקום התחלה וסוף של קידוח בחציית הכביש, נקודות קצה שרוול; נקודות הקרובות ביותר לכביש של תוואי המתוכנן לאורך הדרך, מיקום שינוי כיוון התוואי; מיקום תאים/שוחות, עמודים וכו'.
• במסגרת רשת קואורדינטות ע"ג מדידה מעודכנת שבוצעה לא יותר מ-6 חודשים נכון למועד הגשת התכנית וחתומה על ידי מודד מוסמך.
• נדרש סימון מספר דרך, תוואי הדרך, מבני דרך, מערכות קיימות (מעבירי מים, תעלות ניקוז, מערכת ניקוז, שוחות, עמודי תאורה, מרכזיות תאורה, עמודי רמזור וכו'), מעקות בטיחות, אבני שפה, מדרכות, גינון וכל אביזרי דרך אחרים.
• בתכניות תנוחה וחתך לרוחב כביש (במקרה חציית הדרך ע"י תשתית) יש לסמן: קו זכות הדרך וגבולות ההכרזה של הדרך; תוואי תשתית מתוכנן ולציין את כל הפרמטרים של התשתית (קוטר, סוג צינור/שרוול); אורך קידוח אופקי/שרוול; גבולות תעלות חפירה ובורות קידוח; מידות תעלות ובורות חפירה; מרחקים מגבול חפירת בורות קידוח ותעלות חפירה עד נקודות המדידה.
i . במידה וקיימת תעלת ניקוז לאורך הדרך – נקודת המדידה היא – קו דיקור נגדי של תעלת ניקוז.
ii . במידה ולא קיימת תעלת ניקוז – נקודת המדידה היא – קצה כביש סלול (קו דיקור כביש).
• מרחקים מנקודת מדידה עד קצה גבול חפירה יהיו לא פחות מ-5.0 מ'. במקרים ספציפיים מרחקים יקבעו עפ"י החלטת החברה.
• חציות דרך יש לתכנן בקידוח אופקי בתוך שרוול מגן. אורך שרוול יש לתכנן לכל רוחב זכות הדרך/גבול הכרזת הדרך.
• אין לתכנן הנחת/הקמת תשתיות בתחום רוחב פעיל (מרחק מקו קצה שולי הכביש לכיוון מדרון הכביש ( 1.30-1.70 מ').
ב. בחתך לרוחב (במיקום חציית הדרך):
– יש לתכנן ולסמן את עומק התשתית מאספלט עד T.L . של תשתית/שרוול (מינימום 2 מטר).
– יש לתכנן ולסמן את עומק התשתית מתחת לתעלות הניקוז
(מתחתית תעלת הניקוז עד T.L . של תשתית/שרוול (מינימום 1.5 מטר)
ג. תכניות חתכים לרוחב: חתכים טיפוסיים לרוחב המאפיינים את תוואי התשתית (במקרה הנחת תשתית לאורך הדרך או לפי הצורך).
ד. תכניות חתכים לאורך.
הערה כללית: בתנוחות וחתכים יש לסמן בקואורדינטות נקודות המאפיינות את תוואי התשתית כגון: מיקום התחלה וסוף של קידוח בחציית הכביש, נקודות קצה שרוול; נקודות הקרובות ביותר לכביש של תוואי המתוכנן לאורך הדרך, מיקום שינוי כיוון התוואי; מיקום תאים/שוחות, עמודים וכו'.
4) תכניות פרטים (במידת הצורך): לדוגמא – פרט מילוי חוזר של תעלת החפירה/ בורות קידוח, דיפון תעלות חפירה בכלונסאות, פרט מילוי מסביב לתאי ביקורת, פרטים של החזרת השטח לקדמותו (מרוצף, מדופן, גינון וכו').
5) תמונות מאתר העבודה עם סימון תוואי מתוכנן.
6) דו"ח גיאוטכני: בקידוח אופקי מעל " Ø 6 או מספר קידוחים במקביל (לדוגמא " 6X2 ) – יש להגיש דו"ח גיאוטכני שיכלול חישובי שקיעות, קביעת עומק הקידוח, פרמטרים לתכנון פירי הקידוח, מפרט לניטור שקיעות, והנחיות נוספות לקבלן לביצוע הקידוח.
7) תכניות הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע (במידת הצורך אם יש הפרעה לתנועה בזמן ביצוע) בהתאם לנוהל נת"י "אישור תכניות הסדרי תנועה זמניים וקבועים" מס' 08.02.37 ובמהדורתו המעודכנת הנמצא באתר החברה, כמו כן יכללו את הפרטים הבאים:
א . במכתב הפניה מהיזם ייכלל פירוט העבודות וכל פרט רלוונטי לעניין הסדרי התנועה ובטיחות.
ב . תכניות הסדרי התנועה יוגשו על רקע מצב קיים תנועתי ברור. ככל שהמתכנן יחליט שרקע התכנון רלוונטי יש להציגו בשכבה מוחלשת.
ג. בתכנית תוצג טבלה הכוללת התאמה של כל העבודה לתרשים המאושר מתוך מדריך הסדרי התנועה באתרי עבודות בדרכים בינעירוניות.
ד. ככל שאין תרשים מתאים לביצוע הקידוח יש לתכנן תכנית הסדר תנועה מתאימה (תרשים/סקיצה/סכימה) ברמת פירוט המוגדרת במדריך הסדרי התנועה באתרי עבודות בדרכים בינעירוניות. תכניות אלו יבדקו ע"י החברה ויאושרו על ידה כרשות תמרור מקומית ובהתאם לנספח לנוהל נת"י כאמור לעיל.

הערות כלליות:

 • התכניות יוגשו בנייר קשיח (3 עותקים) בצבע ובקנ"מ עפ"י תקן ובנוסף תיתכן דרישה לקבלת קבצי PDF +PLT + DWG במייל  או ע"ג CD.
 • התכניות יהיו מתואמות למפרט הטכני הכללי של חברת נתיבי ישראל ובהתאם להנחיות לתכנון של משרד התחבורה ונתיבי ישראל והתקנים הישראליים:

כתובת אתר: http://www.iroads.co.il/)>מידע לספקים>המפרט הכללי.

ההנחיות לתכנון מפורסמות באתר החברה: http://www.iroads.co.il/sites/default/files/imce/guidances_list_30-11-2015_0.xlsx

 • מידע על הכרזות ורכישות כבישים יש לקבל באתר החברה: https://www.iroads.co.il/ (שירות לקוחות ‏‏› מידה הכרזות ורכישות).
 • יתכנו שינוים ודרישות נוספות בהמשך הטיפול בפנייתכם לפי הנחיות ממונה היתרים במרחב הרלוונטי.
 • כתנאי להתחלת הטיפול בפניה יידרש הלקוח לשלם דמי פתיחת התיק לפי שובר לתשלום שיימסר לאחר קליטת הפניה במערכת הממוחשבת של החברה.
 • פנייה הנמצאת פתוחה במערכת למעלה מ-6 חודשים ללא פעילות תיסגר. המשך הטיפול בנושא יצריך פתיחת פנייה חדשה לרבות תשלום אגרות.

רשימת תיוג לקבלת אישור תכון/כתב הרשאה לביצוע עבודה-גורמי חוץ (קידוחי ניסיון, גישושים, ניטור קרקע)

מכתב פנייה מהיזם עם ציון ח.פ./ע.מ. הכולל את הפרטים הבאים:

 • 1) א. הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה (אישור תכנון / הרשאה לביצוע).
 • ב. משך זמן ביצוע העבודה ועלותה (רלבנטי בבקשה להרשאה לביצוע).
 • ג. הסבר על אופן נגישות לאתר העבודה, פתרונות הסדרי תנועה זמניים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה (בבקשה לביצוע יש להגיש תכניות רלבנטיות). במידה ואין הפרעה לתנועה, יש לציין זאת במפורש במכתב, לרבות הסבר על דרכי גישה לאתר עבודה.
 • ד. כל התיאומים והאישורים שבוצעו מול חברת נתיבי ישראל בשנתיים האחרונות.
 • ה. רשימת אנשי קשר (יזם, מנהל פרויקט, מתכנן) ופרטיהם (כולל מספרי טלפון ודוא"ל).

2) רשימת תכניות הכוללת: שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך

3) מפרט/פרוגרמה לקידוחים עם הסבר על שיטת הקידוח, תיאור מקום הקידוח, קוטר ועומק.

4) תכניות מפורטות לביצוע העבודה (3 העתקים בנייר קשיח, בצבע ובקנ"מ עפ"י תקן):

תכניות תנוחה כולל תרשים סביבה ומקרא, שהוכנו ברשת קואורדינטות ארציות ע"ג מדידה (מעודכנת שבוצעה לא יותר מ-6 חודשים נכון למועד הגשת התכנית וחתומה על ידי מודד מוסמך) עם סימון נקודות בורות הקידוח (אנכי) עם קואורדינטות. כמו כן, בתכנית התנוחה יש לסמן: מספר דרך, קו זכות הדרך וגבולות ההכרזה של הדרך, מערכות קיימות וכל אביזרי דרך האחרים.

5) פרטים וחתכים:

 • א. חתך טיפוסי לכל סוג קידוח האנכי
 • ב. פרט מילוי חוזר לבורות קידוח

6) תמונות מאתר העבודה

7) תכניות הסדרי תנועה זמניים שלבי ביצוע (במידת הצורך אם יש הפרעה לתנועה בזמן ביצוע) בהתאם לנוהל נת"י "אשור תכניות הסדרי תנועה זמניים וקבועים" מס' 08.02.37 ובמהדורתו המעודכנת הנמצא באתר החברה, כמו כן יכללו את הפרטים הבאים:

 • א. מכתב מלווה הכולל פירוט הקידוחים והעבודות הנדרשות ו/או כל פרט רלבנטי אחר לעניין הסדרי התנועה/בטיחות.
 • ב. תכניות הסדרי התנועה יוגשו על רקע מצב קיים תנועתי ברור. ככל שהמתכנן יחליט שרקע התכנון רלבנטי יש להציגו בשכבה מוחלשת.
 • ג. קידוחי הניסיון/גישורים/ניטור קרקע יוגשו בקנ"מ שמתאים לתכנית במיקומם המדויק בכביש (שוליים, נתיב ימין, נתיב שמאל, נתיב האטה/האצה בצומת וכו').
 • ד. בתכנית תוצג טבלה הכוללת התאמה של כל קידוח לתרשים המאושר מתוך מדריך הסדרי התנועה אתרי עבודות בדרכים בינעירוניות.

ככל שאין תרשים מתאים לביצוע הקידוח יש לתכנן תכנית הסדר תנועה מתאימה (תרשים/סקיצה/סכימה) ברמת פירוט המוגדרת במדריך הסדרי התנועה באתרי עבודות בדרכים בינעירוניות. תכניות אלו יבדקו ע"י החברה ויאושרו על ידה כרשות תמרור מקומית ובהתאם לנספח לנוהל נת"י כאמור לעיל.

הערות כלליות:

 • התכניות יוגשו בנייר קשיח (3 עותקים) בצבע ובקנ"מ עפ"י תקן ובנוסף תיתכן דרישה לקבלת קבצי PDF +PLT + DWG במייל  או ע"ג CD.
 • התכניות יהיו מתואמות למפרט הטכני הכללי של חברת נתיבי ישראל ובהתאם להנחיות לתכנון של משרד התחבורה ונתיבי ישראל והתקנים הישראליים:

כתובת אתר: http://www.iroads.co.il/)>מידע לספקים>המפרט הכללי.
הנחיות לתכנון המפורסמות באתר החברה: http://www.iroads.co.il/sites/default/files/imce/guidances_list_30-11-2015_0.xlsx

 • מידע על הכרזות ורכישות כבישים יש לקבל באתר החברה: https://www.iroads.co.il/ (שירות לקוחות ‏‏› מידה הכרזות ורכישות).
 • יתכנו שינוים ודרישות נוספות בהמשך הטיפול בפנייתכם לפי הנחיות ממונה היתרים במרחב הרלוונטי.
 • כתנאי להתחלת הטיפול בפניה יידרש הלקוח לשלם דמי פתיחת התיק לפי שובר לתשלום שיימסר לאחר קליטת הפניה במערכת הממוחשבת של החברה.
 • פנייה הנמצאת פתוחה במערכת למעלה מ-6 חודשים ללא פעילות תיסגר. המשך הטיפול בנושא יצריך פתיחת פנייה חדשה לרבות תשלום אגרות.

רשימת תיוג לקבלת כתב הרשאה לביצוע עבודה-גורמי חוץ (התחברות)

תנאי לפתיחת תיק והתחלת הטיפול בכתב הרשאה לביצוע התחברות לדרך ע"י מחלקת היתרים לגורמי חוץ: אישורים סטטוטוריים (ככל שרלבנטי) ותכניות הסדרי תנועה סופיים מאושרות וחתומות ע"י משרד התחבורה. בהעדר אישור סטטוטורי ו/או תכניות מאושרות וחתומות, יש להתחיל את הטיפול אל מול מהנדס התנועה הראשי בחברת נתיבי ישראל.

1) מכתב פנייה מהיזם הכולל את הפרטים הבאים:

 • א. מספר ח.פ/ע.מ. של יזם הפרויקט
 • ב. הסבר מפורט אודות מהות העבודה
 • ג. משך זמן לביצוע העבודה ועלותה
 • ד. רשימת אנשי קשר ופרטיהם (כולל מספרי טלפון ודוא"ל)

2) תכניות בעותק קשיח בדיסציפלינות תנועה, גיאומטריה, ניקוז, קונסטרוקציה, תאורה, נוף, שילוט, תכן מבנה וביסוס ולפי הפירוט בסעיפים הבאים

3) רשימת תכניות הכוללת: שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך.

4) תכניות הסדרי תנועה סופיים מאושרים ע"י משרד התחבורה וחב' נתיבי ישראל בצירוף מכתב נלווה של משרד התחבורה.

5) תכניות הסדרי תנועה זמניים שלבי ביצוע (במידת הצורך) בהתאם  לנוהל נת"י "אשור תכניות הסדרי תנועה זמניים וקבועים" מס' 08.02.37 ובמהדורתו המעודכנת הנמצא באתר החברה

6) תכניות תנוחה כללית (כולל תרשים סביבה ומפתח גיליונות)

7) תכניות גיאומטריה: תנוחות, חתכים לאורך ולרוחב, חתכים טיפוסיים, פרטים.

8) תכניות ניקוז: חתכים לאורך, חתכים לרוחב, פרטים, דו"ח הידרולוגיה וחישובים הידראוליים.

9) תכניות שילוט: בהתאם להנחיות העדכניות לתכנון שילוט בדרכים בין-עירוניות .

10) תכניות חשמל ותאורה: בהתאם להנחיות לתכנון חשמל ותאורה (כולל תאורה קבוע והזמנית, חישובי תאורה, חוברת פרטים, תכניות חשמל ותקשורת לרבות אישורים רלבנטיים במקרה של הטיות והעתקות מהרשויות הרלבנטיות)

11) תכניות קונסטרוקציה, חישובים סטטיים

12) תכן מבנה: תנוחה, פרטי מבנה ודו"ח תכן מבנה.

13) תכניות נוף: פרטי פיתוח, צמחיה, חתכי רוחב נופיים, פריסת קירות, הנחיות לעבודות עפר, ניתוח מצב קיים ועקרונות תכנון, תכנית השקיה, סקר עצים מאושר

14) במידה ומדובר בבקשה לקבלת הרשאה להצבת שילוט הכוונה (תחנת תדלוק) יש להגיש תכניות שילוט כדלקמן:

 • א. תכנית שילוט מוקדם תוצג על רקע תכניות תנועה בקנ"מ של 1:2,500
 • ב. התכניות יוכנו בהתאם להנחיות לתכנון שילוט העדכניות של משרד התחבורה ונתיבי ישראל.
 • ג. התכניות יוכנו ויכללו נתונים בהתאם מגדיר המשימות לתכנון שילוט הנמצא באתר החברה.
 • ד. לאחר אישור תכנית שילוט מוקדם, יש להגיש לאישור תכנית שילוט מפורט.

 

הערות כלליות לאופן הגשת המסמכים:

 • התכניות יוגשו בהעתק קשיח ובנוסף תתכן דרישה לקבל תכניות במדיה דיגיטלית ע"ג CD (קבצי PDF +PLT + DWG).
 • התכניות יהיו מתואמות למפרט הטכני הכללי של חברת נתיבי ישראל ובהתאם להנחיות לתכנון של משרד התחבורה ונתיבי ישראל והתקנים הישראליים:

כתובת אתר: http://www.iroads.co.il/)>מידע לספקים>המפרט הכללי.

ההנחיות לתכנון המפורסמות באתר החברה: (http://www.iroads.co.il/sites/default/files/imce/guidances_list_30-11-2015_0.xlsx)

 • התכניות יוגשו בצבע וקנ"מ לפי התקן הישראלי ובמסגרת רשת קואורדינטות.
 • התכניות יהיו חתומות ע"י מודד מוסמך ובהתבסס על מדידה שבוצעה ב -6 חודשים האחרונים נכון למועד ההגשה.
 • התכניות יכללו סימון מערכת ניקוז וכל אביזרי הדרך.
 • התכניות יכללו סימון זכות הדרך גבולות ההכרזה של הדרך.
 • לעניין תכניות הסדרי תנועה זמניים שלבי ביצוע חשוב לציין, כי תוקף דו"ח התייעצות עם המשטרה הינו ל-6 חודשים (במידת הצורך יגיש גורם החוץ בקשה לחידוש התייעצות אל מחלקת היתרים לגורמי חוץ).
 • פנייה הנמצאת פתוחה במערכת למעלה מ-6 חודשים ללא פעילות תיסגר. המשך הטיפול בנושא יצריך פתיחת פנייה חדשה לרבות תשלום אגרות.