platform למערכת תיאום תשתיות

מערכת
תיאום תשתיות
לאומית

חצב
מערכת מידע גיאוגרפי-
תחבורתי

מערכת זו הנה מערכת מידע בטכנולוגיית GIS בפריסה ארצית, להצגה וניתוח מידע מערכתי רב-מימדי של עולמות התוכן התומכים בקבלת החלטות בתחום תכנון התחבורה.

מינהל תכנון ופיתוח תשתיות במשרד התחבורה אמון על תכנון ופיתוח משק תשתיות התחבורה במדינת ישראל על מרכיביה השונים: מסילות רכבת, כבישים, שבילי אופניים, נתיבי תחבורה ציבורית ועוד. לשם כך, פועל המשרד ליצירת אינטגרציה מיטבית בין מערכות התחבורה השונות ומכין תכניות רב-שנתיות לפיתוח תשתיות התחבורה ולשיפור רמת הבטיחות. התכנון והביצוע בפועל מבוצע ע"פ רוב ע"י יחידות הסמך או רשויות ארציות ומקומיות.

לאור ריבוי גורמי התכנון, לעתים באותו תא שטח, ולאור האתגרים ההולכים וגדלים בפיתוח מערכות תחבורה רב אמצעיות על זכות דרך נתונה, הורה אגף תכנון תחבורתי במינהל על הקמת מערכת GIS ארצית שתכלול את כל המידע הגאוגרפי הנוגע לתשתיות התחבורה. כשהמטרה היא, להעמיד לרשות אנשי המקצוע השונים כלי תומך החלטות בנוגע לתכנון תשתיות תחבורה יבשתית.

בצעד מהפכני, הוחלט באגף תכנון תחבורתי לאפשר לכל משתמש באתר להוריד באופן פשוט ומהיר את שכבות המידע המוצגות ב'חצב' ישירות למחשב האישי במספר פורמטים. מתוך תפיסה כי חופש המידע והנגשת מאגרי מידע הוא צעד חשוב והכרחי עבור הליך תכנון יעיל. מהלך זה, מאפשר גם את שילוב המערכת במערכות ה-BI וניהול הפרויקטים במשרד התחבורה. כתובת האתר של חצב היא https://geo.mot.gov.il

בנוסף, שכבות המידע מ'חצב' זמינות להורדה מאתר מאגרי המידע הממשלתי בכתובת: https://data.gov.il