מוקד מערכת תיאום תשתיות:
074-7007888 | is-il@iroads.co.il

תיאום תשתיות הינו תהליך בו נדרשת חברה המבקשת לבצע פרויקט תשתיתי, לתאם מול חברות וגופי תשתית אחרים שיש להם אינטרסים ותשתיות באזור הפרויקט. כאשר מתברר כי לצורך ביצוע הפרויקט נדרשת חצייה, העתקה או מיגון תשתית קיימת, על החברה לתאם זאת ולקבל את האישורים הנדרשים.

Random image