למערכת תיאום תשתיות
תמונה של מערכת מפה עם צריכה

מערכת
תיאום תשתיות
לאומית

תיאום תשתיות הינו תהליך בו נדרשת החברה המבקשת לבצע פרויקט תשתיתי, לתאם מול חברות וגופי תשתית אחרים שיש להם אינטרסים ותשתיות באזור הפרויקט.
כאשר מתברר כי לצורך ביצוע הפרויקט נדרשת חצייה, העתקה או מיגון תשתית קיימת, על החברה לתאם זאת ולקבל את האישורים הנדרשים. מערכת תיאום תשתיות לאומית היא פלטפורמה דיגיטלית ממשלתית לביצוע תיאומי תשתיות.

על המערכת

מאגר קידוחים וגישושים

בימים אלו, משרד התחבורה ומשרד השיכון משתפים פעולה ליצירת מאגר לאומי של קידוחים וגישושים. במסגרת זו יבנו שכבות מידע בפורמט GIS שיכללו את כלל הנתונים והדו"חות שנערכו בעבר בגופי התשתית השונים. השאיפה היא, שכל גוף תשתית יחויב בעתיד להעלות למאגר את הנתונים והדו"חות המתקבלים מכל קידוח או גישוש שהוא עורך. מאגר זה עתיד להנגיש את החומרים בצורה מסודרת, לייתר בדיקות שונות ולסייע להוזלת הפרויקטים הלאומיים ולקיצור לוחות הזמנים.

מערכת שיתוף תכניות ופרויקטים

משרד התחבורה שואף להקמת פלטפורמה לשיתוף תכניות, לוחות זמנים ונתונים נוספים אודות פרויקטים העתידים להתבצע. פלטפורמה זו, תשמש את חברות התשתית השונות לבחינת שיתופי פעולה בביצוע פרויקטים, ביצוע משותף, איחוד תשתיות וכן לתכנון טוב יותר של לוחות הזמנים ושלביות הביצוע – בשים לב לכלל הפרויקטים במרחב.

נתיבי איילון
נתיבי ישראל
חברת חשמל
מקורות
רשות הגז טבעי
חוצה ישראל
נתגז
מרימון גז
נגב גז
רתם גז
תשתיות אנרגיה
רכבת ישראל
superng
קו צינור אירופה אסיה
נתיבי תחבורה עירונית
רשות הטבע
רשות המים
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי