למערכת תיאום תשתיות
תמונה של מערכת מפה עם צריכה

מערכת
תיאום תשתיות
לאומית

תיאום תשתיות הינו תהליך בו נדרשת החברה המבקשת לבצע פרויקט תשתיתי, לתאם מול חברות וגופי תשתית אחרים שיש להם אינטרסים ותשתיות באזור הפרויקט.
כאשר מתברר כי לצורך ביצוע הפרויקט נדרשת חצייה, העתקה או מיגון תשתית קיימת, על החברה לתאם זאת ולקבל את האישורים הנדרשים. מערכת תיאום תשתיות לאומית היא פלטפורמה דיגיטלית ממשלתית לביצוע תיאומי תשתיות.

על המערכת

נתיבי איילון
נתיבי ישראל
חברת חשמל
מקורות
רשות הגז טבעי
חוצה ישראל
נתגז
מרימון גז
נגב גז
רתם גז
תשתיות אנרגיה
רכבת ישראל
superng
קו צינור אירופה אסיה
נתיבי תחבורה עירונית
רשות הטבע
רשות המים
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי