platform למערכת תיאום תשתיות

כביש חוצה ישראל

איש קשר
דורון אלגביש
כתובת
הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4
חוצה ישראל

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ הינה חברה ממשלתית אשר הוקמה ע"י ממשלת ישראל במרץ 1993 במטרה לקדם את סלילתו של כביש חוצה ישראל-כביש 6.
כביש חוצה ישראל מתוכנן מהדרום בצומת הנגב ועד הצפון בואכה שלומי.
כיום פתוחים לתנועה כ 188- ק"מ וכ 55- ק"מ נוספים נמצאים בשלבי תכנון שונים. בנוסף משמשת החברה כרשות ממונה מטעם הממשלה על הפעלת כביש חוצה ישראל והחל משנת 2010 קיבלה לאחריותה כרשות ממונה גם את מנהרות הכרמל בחיפה ואת הנתיב המהיר בכביש מס' 1 לתל אביב.
באוגוסט 2016 הוטל על חברת כביש חוצה ישראל לקדם את פרויקט רק'ל חיפה-נצרת. ובנוסף לבקשת משרד ראש הממשלה ומינהל מקרקעי ישראל, מהווה החברה גם את זרוע הביצוע להסדר קרקעות עם המופקעים ב"מפער הקישון".
במהלך 2018 הוחלט להרחיב את פעילות החברה ולבנות תוכנית רב שנתית הכוללת פרויקטים נוספים הפרוסים בכל חלקי הארץ.

נדרש לבצע תיאום מראש עבור כל הליך סטטוטורי, קבלת מידע הנדסי ועבודה הנדסית אשר מתבצעת באחד מהאזורים הנמצאים תחת האחריות של חוצה ישראל ו/או הזכיינים הכפופים לה. פירוט הפרויקטים ואזורי האחריות מופיעים במפה באתר החברה.
כל פניה נדרשת להתבצע מול חברת כביש חוצה ישראל ולא ישירות לזכיין. חברת כביש חוצה ישראל היא זו שתנתב את הבקשה אל הגוף הרלוונטי: זכיין/כביש חוצה ישראל – אגף תכנון בחטיבת ההנדסה ו/או אגף תכנון בחטיבת הרק"ל.

כתובת המייל אליה נדרש לשלוח את הבקשה לתיאום:
Teum@Transisrael.co.il

יודגש שנית- כל התיאומים מתבצעים מול דרך חברת חוצה ישראל.
למפת הפרוייקטים ומידע נוסף ניתן לגלוש לאתר החברה.
או לחלופין ניתן לסרוק את הקוד