platform למערכת תיאום תשתיות

חברת קצא"א

חברת קצא``א

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת קו צינור אירופה – אשקלון

קיומו של גשר יבשתי צר בין ים סוף לים התיכון, הוביל באמצע המאה הקודמת להחלטה על הנחת צינור דרך דרום המדינה וביחד עם מסופי אחסון, להשתמש בו להובלה של נפט גולמי ממקורות ההפקה במפרץ הערבי ללקוחות באירופה.

חברת קו צינור אילת אשקלון נוסדה בשנת 1968 כממשיכת דרכן של חברות אשר הובילו נפט בשנות החמישים והשישים דרך אותו גשר יבשתי. החברה פעלה בהצלחה בתקופות של שינויים דינמיים בשוק הדלק המקומי והבינלאומי ובימים קשים של תהפוכות פוליטיות. בעקבות סיום הזיכיון שניתן לחברה להקים ולהפעיל את מתקני הנפט, הועברה הפעילות לחברה חדשה שהוקמה למטרה זו, חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ (קצא"א).

מערכת קווי הדלק של קצא"א להובלת נפט גולמי כוללת 3 קווים. הגדול מביניהם הוא קו "42 באורך 254 ק"מ, המחבר את נמל הנפט לחוף ים סוף עם נמל הנפט באשקלון, אשר לחוף הים התיכון. שני הקווים הנוספים מזינים את בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד. החברה מפעילה שני נמלי נפט ושני מכללים עם נפח אחסון כולל של 3.7 מיליון מטרים מעוקבים לנפט גולמי ומוצרי דלק.

קצא"א הינה חברה העוסקת בהולכת נפט גולמי ותזקיקי נפט באמצעות צנרת תת-קרקעית בפריסה ארצית. קווי הדלק עוברים בתחומי רשויות מוניציפאליות רבות, חוצים אזורים חקלאיים ועירוניים וכן תשתיות ארציות כגון: כבישים, מסילות רכבת, קווי חשמל, קווי מים, כבלי תקשורת ומערכות על ותת-קרקעיות נוספות.
לאור כל זאת, קיים צורך בהנחיה, תיאום והגדרה של כלל הפעילויות הטכניות והבטיחותיות הנחוצות לפעילות בסביבת קווי הדלק.
מטעמי בטיחות ועל פי דין, כל פעולה בסביבת תשתיות הצנרת מחייבת תיאום פרטני עם החברה.
לקבלת מידע ופרטים נוספים על תיאום עבודה וקבלת היתרים נא לפעול בהתאם להנחיות שלהלן:
1. כתובות לפניה ראשונית: דואר אלקטרוני בקשות מידע : meida@eapc.co.il, 08-6740682/3
2. בפניה לקבלת נתונים (רצועת קו קצא"א) או בתיאום ראשון – יש להעביר על מפה בקנה מידה גדול (סביב 1:50,000) על רקע קואורדינטות ארץ ישראל החדשה, קובץ אחד בפורמט PDF, עם אזור הפרויקט מסומן בצבע בולט. מדובר במפת הִתְמַצְּאוּת פשוטה בקנה מידה גדול עם גבולות אזור העבודה מודגש.
3. השרטוטים המוגשים ביחד עם הבקשות לאישור העבודה עוברים מספר תחנות עבודה, לכן יש לדאוג לשלוח את המפות והבקשות במדיה מגנטי (EMAIL)
4. בפניה יש לפרט את מהות העבודה בצירוף תוכניות (פורמט PDF).
5. במקרה של חצייה יש להגדיר את התשתית המתוכננת (צינור מים, ביוב, דלק, גז, כבל חשמל, תקשורת וכו') מידות הגוף החוצה (כגון קוטר) סוג החומר החוצה (לדוגמא: מתכת/פלסטיק/בטון וכו').
6. פרויקטים מחוץ לרצועת הקווים מקבלים תשובה ואישור מהיר.
7. פרויקטים שכרוכים בעבודות ברצועת קו של קצא"א מגיעים לדיון פנימי של קצא"א להגדרת תנאים הנדסיים של חצייה (הצטלבות).
8. כל פעולה שתהיה בגבולות הרצועה, כולל מדידה, מחויבת באישור בכתב מקצא"א, בתיאום מראש ופיקוח צמוד של פקח קצא"א.
9. תהליך אישור תכנון נדרשות מדידות מיקום ועומק צינור הדלק בנקודת ההצטלבות ע"י חברה שמתמחה באיתור תשתיות בשיטה ללא הרס-שאיבת עפר ללא כל חפירות עם כלי הנדסי , (לדוגמא: מאיה, די-טק, נט-קום ועוד) ובליווי מודד מוסמך.
10.תכנון חצייה של קו הדלק יכלול שרטוטים של תנוחה, חתך לאורך קו הדלק ולרוחב קו הדלק, רום תחתית הצינור (IL) רום מפלס עליון הצינור (TL), רום הקרקע על רקע קואורדינטות ארץ ישראל החדשה.
11 . עבור הצטלבות עם חפץ מוליך יש לבצע תכנון הגנה קטודית. ככלל יש לתכנן שהחציה תהיה ניצבת לצינור הנפט ולפחות 2 מ' מתחתיתו (IL) לכל רוחב הרצועה (של איזור החצייה).
12 . חברת קצא"א חייבת קשר ישיר עם היזם (בעל שליטה על תשתית המצטלבת עם קו הדלק) ולצורכי כך נציג היזם חייב לחתום על "כתב בקשה למתן היתר" שנשלח בתום אישור תכנון ולחתום על נספח ביטוח מתאים.
13 . יש לקחת בחשבון דרישות בטיחותיות עבור עבודה ברצועת קו של קצא"א.
14 . עבור תיאום ביצוע מדידות לצורכי תכנון, נדרשים מפת התמצאות בקנה מידה גדול (סביב 1:50,000).

במידה שמדובר באיתור תשתיות לאורך קו קצא"א ניתן להגדיר אזור העבודה גם ע"י מד קילומטרים של קו הדלק. למען הסרת ספק, כל פעולת איתור תבוצע עם שיטות איתור ללא הרס (מגנטי – השראתי ו/או שאיבת עפר).

חברת תשתיות אנרגיה

חברת תשתיות אנרגיה

איש קשר
ויקטוריה רוגוב
כתובת
הסדנאות 3, א.ת. הרצליה פיתוח, ת.ד. 2121, הרצליה 46120
תשתיות אנרגיה

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת תשתיות אנרגיה – תשתיות אנרגיה בע"מ, הינה חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל, אשר נמצאת בבעלות מלאה של מדינת ישראל. החברה אחראית לספק את צרכי משק האנרגיה הן בשגרה והן בחירום ופעילותה מתמקדת במספר תחומים מרכזיים, הכוללים בין היתר אחסון תזקיקי דלק (לרבות: מזוט, סולר, קרוסין ובנזין), ניפוק מוצרי הדלק לחברות השיווק השונות והזרמת הדלק ברשת קווי דלק תת קרקעיים, שמקשרים בין מקורות הדלק, הנמלים ובתי הזיקוק לבין אתרי האחסון והצרכנים הסופיים: חברת חשמל, מערכת הביטחון, נתב"ג, חוות ניפוק למכליות כביש ועוד.
לתשתיות אנרגיה חברת בת בשם קו מוצרי דלק בע"מ (קמ"ד), האחראית בין היתר על הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות הקווים, וכן על הולכת תזקיקי הדלק.
לאור הרגישות הקיימת סביב נושא הדלק נדרשת התייחסות כבדת ראש להיבטים סביבתיים ובטיחותיים, הבאה לביטוי בין היתר בנוהל העבודה בקרבת קווי הדלק או חצייתם. נוהל העבודה גובש בהתחשב בתכונותיו של הדלק, על כל הכרוך בהן. בגין רגישות זו תשתיות אנרגיה מקיימת שיתופי פעולה עם הגורמים הרלוונטיים לרבות המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות ופיקוד העורף. תשתיות אנרגיה מקפידה לפעול בהתאם להנחיותיהם של גופים אלה ובהתאם לדרישות החוק.

תהליך קבלת היתר עבודה

1. פניה בכתב של גורם חוץ:
יזמים, קבלנים וגורמים חיצוניים, המתעתדים לבצע עבודות בסמיכות או על רצועת קווי דלק, צריכים לפנות בכתב, בצירוף תוכניות מדידה של מיקום העבודות אותן הם מבקשים לבצע, אל מחלקת נכסים בחברת תש"א. אשת הקשר: גב' ויקטוריה רוגוב טל': 09-9528521 דוא"ל: Victoria_r@pei.co.il
גורם חוץ יפנה בדוא"ל באמצעות מכתב מלווה, שיכלול את הפרטים הבאים:
1. שם היזם
2. שם הקבלן המבצע
3. איש קשר
4. מספר טלפון ליצירת קשר
5. מייל' ליצירת קשר
6. תאריך הגשת הבקשה
7. מועד מתוכנן לביצוע העבודה
8. שם הפרוייקט
9. תיאור קצר של הפרוייקט
10 . מיקום העבודה
11 . תיאור קצר של העבודה
12 . הערות נוספות

2. בדיקת התכניות והנתונים:
עם קבלת הפניה תבוצע בדיקה באם העבודה הנדרשת נכללת בתחום רצועת קווי הדלק. במידה והעבודה המבוקשת איננה נמצאת בתחום רצועת קווי הדלק ישלח אישור לביצוע העבודה לפונה. במידה והעבודה הנדרשת מתבצעת בסמיכות או בתחם רצועת קווי הדלק, היא מחויבת במתן אישור והנחיות טכניות ובטיחות מטעם תש"א לביצוע העבודות.

3. מסמכי אישור והנחיות טכניות ובטיחות:

דוגמה לטופס קישור לטופס

4. פיקוח על העבודות
חברת תש"א תספק לפונה פיקוח מלא (בתשלום) על עבודות וזאת ע"מ לוודא שאין כל סכנה בטיחותית ותפעולית בעבודה אל מול קווי הדלק.
לא תבוצע כל עבודה שהיא בתחום רצועת קווי הדלק ללא נוכחות נציגי תש"א בשטח.

1. הסדרה תכנונית וקניינית
בתכנית להפקדה תידרש הסדרה תכנונית וקניינית של רצועת קווי הדלק כתנאי למתן אישור תש"א.
2. חציית קווי דלק
• דרך תחצה את קו הדלק בתחום השרוול בלבד, כאשר המרחק מקצה השרוול לא יפחת מ – 5 מ'.
3. העתקת קווי דלק או מיגונם
• במידה ונדרשת העתקת קווי דלק או מיגונם יתקיים הליך התקשרויות מול תש"א לביצוע ההעתקה / המיגון, שיכלול היבטים של תכנון הנדסי וסטטוטורי, רכש חמרים וביצוע.
4. יש לסמן באופן ברור את העבודות שתבוצענה באזור קו הדלק.
5. כל בקשה תבדק לגופה ותתכנה דרישות ומגבלות נוספות.

סופר NG / סופר NG חדרה והעמקים

סופר NG / סופר NG – חדרה

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

שוכן הרון – מנהל פיתוח אסטרטגי ואחראי להנפקת כלל האישורים
harons@superng.co.il | 050-7666926 |
אלון דין – מנהל התפעול ואחראי על הפיקוחים, שמירה על הקווים בשגרה ובחירום
alon@superng.co.il | 050-2011474 |

רתם – גז טבעי בע”מ

רתם - גז טבעי בע”מ

רתם גז טבעי בע"מ

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

רתם גז טבעי בע"מ הינה חברה ייעודית שהוקמה לצורך תכנון, הקמה, והפעלה של רשת החלוקה של הגז הטבעי באזור ירושלים ובית שמש מתוקף רישיון משרד האנרגיה שניתן לה לתקופה של 25 שנה.

רתם גז טבעי קיבלה את רישיון החלוקה משר האנרגיה ובכך נסללה הדרך לחיבור אזורי תעשייה, מפעלים, בתי חולים, מוסדות ציבור וכן שכונות מגורים חדשות שנמצאות בשלב התכנון.
לצורך הקמת הפרויקט התקשרה רתם עם מומחים בתחומי התכנון, ההקמה, וההפעלה.

רשת החלוקה מהווה את תשתית אספקת הגז הטבעי בלחץ הנמוך מ-  BAR 16 לצרכני החלוקה, זאת במטרה לאפשר לעסקים ולמפעלי התעשייה הבינוניים והקטנים להתחבר לרשת הגז הטבעי, ואשר אינם זקוקים לגז טבעי בלחץ גבוה כמו מפעלים גדולים ותחנות כוח שאר מתחברים ישירות לרשת ההולכה. הרשת חיונית על מנת לאפשר למגוון רחב של צרכני אנרגיה להסב פעילותם ולהשתמש בגז טבעי, המהווה מקור אנרגיה זול וידידותי יותר לסביבה, ביחס לסוגי הדלק המוכרים. התשתית שתוקם תתאים לפריסת הצרכנים הפוטנציאליים באזור החלוקה.

חברת רתם גז טבעי בע"מ פועלת באזור בית שמש וירושלים מתוקף רישיון חלוקת גז טבעי. רתם מתכננת מקימה ומפעילה את רשת החלוקה באזור הרישיון, לרבות תוך שמירה על נכסיה וביטחון הציבור.

יש לקבל מכתב פניה מהיזם / מתכנן / מתאם תשתיות הנלווה לפרטים הבאים:

  • הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה (תיאום תכנון / הרשאה לביצוע)
  • רשימת תכניות הכוללות – שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך מהדורה.
  • תכנית תנוחה וחתך מוצע בפורמט DWG + PDF בה מסומנת התשתית המתוכננת, גבול החפירה המתוכננת וגבולות תכנית קו הגז הטבעי.
  • חתך לרוחב עם סימון התשתית המתוכננת, קו הגז הטבעי ודופן החפירה המתוכננת.
  • חתך לאורך החציה במרחק אופקי שלא יפחת מעשרה מטר מכל צד של קו הגז הטבעי. יש לסמן על גבי החתך את צינור הגז ותשתיות נוספות ככל שקיימות.
  • במידה ומתוכנן הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל ואי קו הגז הטבעי יש לסמן על גבי התכנית.
  • מיקום העבודות על גבי תצ"א וכולל מיקום Y,X
  • נושאים נוספים נדרשים למשל – הסדרי תנועה, שרוולים, פלטות הגנה וכדומה.
  • האם לרתם ישנן תוכניות בפוליגון המבוקש כולל מספר תכנית 

הנחיות כלליות לתכנון: 

קטעים מקבילים
בקטעים מקבילים יונח קו  התשתית כלהלן:
מצנרת פלדה: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-5 מטרים.
מצנרת פוליאתילן: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-3 מטרים.

מרחק מתחנה
מרחק מינימום 5 מטרים מהגדר.

חציות קווים 
בקידוח: קו התשתית יחצה  מתחת לקו הגז במרווח מינימלי של 2.5 מ' בין תחתית קו התשתית לראש קו הגז.
בחצייה פתוחה: קו התשתית יחצה את קו הגז במרווח מינימלי נטו של 1.0 מ'.
בחצייה מתחת לקו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100*50*10 ס"מ כ-30 ס"מ מעל קו הגז 1.0 מ' לכל צד של נקודת החציה.
בחצייה מעל קו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100*50*10 ס"מ מעל קו התשתית לפחות 1.5 מ' לכל צד של נקודת החצייה.
חציית קו הגז תתבצע בזווית של 90 מעלות ככל שניתן.

טרם ביצוע החציה יבוצע איתור קו הגז באמצעים אלקטרוניים וגישוש קו הגז באמצעות שאיבת עפר.

הגנה קתודית
עבור קווי פלדה או תשתיות חשמל בסמוך לקווים של רתם עשויים פלדה, יש להציג תכנון הגנה קתודית וחישובים המציגים את ההשפעה.
ההשפעה תיבחן על ידי רתם ובמידת הצורך יועברו הנחיות / דרישות.

ככלל לא יותרו הידוק ו/או מעבר כלים כבדים מעל תוואי קו הגז הטבעי. במידה ונדרשים כאלו, יש לסמן את האזורים המיועדים על גבי התכנית ולציין עומסים מתוכננים.

פיקוח
כל עבודה בסמוך לתשתיות רתם תתבצע אך ורק בשעות היום ובנוכחות מפקח מטעמה. עלות הפיקוח תהיה על חשבון היזם, אלא אם קיים הסדר בין החברות.

תיעוד
טרם כיסוי התשתית תבוצע מדידה של הקווים ע"י מודד מוסמך.  תכנית עדות של הקווים תועבר לרתם בקובץ PDF ו-DWG.

ביטוח
תנאי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות הוא העברת אישור על קיום ביטוח בנוסח המצורף בנספח א', חתום ע"י חברת הביטוח.

לצורך אישור התכנית יש להעביר:
חמש הספרות האחרונות של מספור מכתב זה (ראה בראש מכתב זה) מהוות מספר פניה. יש לציין את מספר הפניה בכל ההתכתבויות נשוא פרויקט זה.

כתב הרשאה לביצוע העבודות
על היזם המבקש לבצע עבודות בסמוך לתשתיות רתם למלא ולחתום על כתב ההרשאה שיועבר לאחר בדיקת כלל החומר על ידי רתם.

דגשים מיוחדים:
מסמך זה אינו מהווה היתר חפירה. לפני כניסה לביצוע יש לפנות לרתם לקבלת היתר חפירה.

חשוב להבהיר כי על גורם התשתית המתכנן / מבצע מוטלת האחריות בגין כל נזק שיגרם למערכות / מתקנים / קווים של חברת "רתם" כתוצאה מעבודות בשטח.

נגב – גז טבעי בע”מ / גז טבעי דרום

נגב - גז טבעי בע”מ

כתובת
מצדה 7 בניין בסר 4 בני ברק, ת.ד 47 מיקוד 5126112
נגב גז טבעי

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברות החלוקה "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום" הינן בעלות רישיון להקמה והפעלה של מערכת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך ונמוך מאוד, אשר ניתן על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, באמצעות פרישת תשתית צנרת תת קרקעית בשטח המשתרע מאזור צפון יבנה ודרומה, עד לערבה התיכונה שבנגב.
גז טבעי מספק לצרכנים אנרגיה ירוקה ובטוחה בעלויות כספיות נמוכות. מנקודת המוצא, עובר הגז הטבעי בצינור תת ימי ממאגרי הגז בים התיכון אל מתקן הקבלה באשדוד, שם עובר הגז ניקוי וסינון דרך מתקני חברת ההולכה – נתג"ז ("נתיבי הגז הטבעי לישראל"), אשר מוליכה את הגז בלחץ גבוה ( barg] 16-80]) אל מתקני הפחתת לחץ ומנייה (PRMS), ממתקנים אלו מגיע הגז
למתקני חברת החלוקה כשהוא נקי, מסונן ובלחץ נמוך של (barg] 4-16]). חברות החלוקה מזרימות את הגז ישירות אל מתקני הצרכנים, הגז הטבעי משמש כספק אנרגיה לתהליכי ייצור, חימום, חשמל ועוד.
חברות החלוקה "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום", פועלות לפרישת צנרת לחלוקת גז טבעי ברחבי הנגב והדרום לכל הגופים התעשייתיים והמוסדיים באזור, כשהיעד הוא: בתוך מספר שנים לחלק גז טבעי לכל הצרכנים המסחריים והביתיים באזור.
תהליך תיאום תשתיות ותכניות מול "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום" נעשה דרך המערכת המקוונת להגשת תכניות ונגיש דרך אתרי האינטרנט של החברות בקישורים שלהלן: נגב גז טבעי גז טבעי דרום.

מפת אזורי החלוקה של  "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום".

מפת אזורי החלוקה של  "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום". 

1. על הפונה לוודא שהתכנון/התכנית מצוי בגבול תחום רישיון החלוקה של חברת נגב גז טבעי או גז טבעי דרום. גבולות הרישיון זמינים להורדה באתרי האינטרנט הנ"ל בקבצי CAD.
2. על הפונה לבחור את מסלול הגשת התכנית המתאים עבורו מתוך מספר מסלולי הגשה אפשריים, וזאת בהתאם לסוג התכנית או לשלב התכנוני הרלוונטיים.
3. בתוך המסלול הנבחר, הפונה נדרש למלא את פרטי התכנית, פרטיו האישיים ולצרף את המסמכים הספציפיים שעליו להעלות, לרבות הפורמטים הנדרשים.
4. הפונה שהגיש את הפניה במערכת מקבל אישור ומספר פניה לדואר האלקטרוני שלו.
5. הפניה מועברת לבודקי תכניות בחברות "נגב גז טבעי" ו "גז טבעי דרום".
6. הבודק שולח התייחסות ו/או קבצים באמצעות המערכת אל כתובת הדוא"ל של הפונה הכוללת: אישור התכנון כפי שהוגש או דרישה להשלמת/תיקון קבצים או הנחיות רלוונטיות אחרות.
7. הפונה נדרש למלא אחר ההנחיות הרלוונטיות ובמידת הצורך- לשלוח את הקבצים הנדרשים בדוא"ל חוזר (Reply).
8. הבודק שולח באמצעות המערכת אל כתובת הדוא"ל אישור או כל הנחייה רלוונטית אחרת להמשך.

מרימון – גז טבעי צפון בע”מ

מרימון - גז טבעי צפון בע”מ

מרימון גז טבעי

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

מרימון גז טבעי צפון בע"מ (ח.פ. 514803907) הוקמה באוגוסט 2012 ובאפריל 2013 זכתה במכרז ממשלתי לתכנון, מימון, הקמה והפעלה של רשת החלוקה לגז טבעי באזור חיפה והגליל למשך 25 שנה.

רשת החלוקה מהווה את תשתית אספקת הגז הטבעי בלחץ הנמוך מ- BAR) 16) לצרכני החלוקה, זאת במטרה לאפשר לעסקים,למפעלי תעשייה ותחנות כח בינוניים וקטנים, תחנות תדלוק בגז ושכונות מגורים להתחבר למערכת הגז הטבעי. הרשת , להסב פעילותם ולהשתמש בגז טבעי, המהווה מקור אנרגיה זול, בטוח וידידותי יותר לסביבה, ביחס לדלקים אחרים ולחשמל. התשתית שתוקם תתאים לפריסת הצרכנים הפוטנציאליים באזורים שפורטו.
החברה מונה נכון להיום כ-15 עובדים, ומשמשת כמנהלת. לצורך פעילותה, מתבססת החברה על מיקור חוץ בתחומים שונים, כגון: תכנון, ביצוע, יעוץ משפטי ועוד.

מסמכים נדרשים להגשה לצורך קבלת אישור

1. מכתב פניה מהיזם/מתכנן/קבלן הכולל את הפרטים הבאים:
א. הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה (אישור תכנון / הרשאה לביצוע).
ב. רשימת תכניות הכוללת: שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך.
2. תכניות תנוחה וחתך(אם כבר יש) בפורמט DWG ו PDF
3. מיקום העבודות על גבי תצ"א
4. במידה וקיים/יש צורך: פרט(מיגון, חפירה..), הסדרי תנועה, שרוולים, פלטות הגנה ועוד.

הנחיות כלליות לתכנון

קטעים מקבילים
בקטעים מקבילים יונח קו ה- XXX כלהלן:
מצנרת פלדה: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-5 מטרים.
מצנרת פוליאתילן: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-3 מטרים.

מרחק מתחנה
מרחק מינימום 5 מטרים מהגדר.

חציות קווים
בקידוח: קו ה- XXX יחצה מתחת לקו הגז במרווח מינימלי של 2.5 מ' בין תחתית קו ה- XXX לראש קו הגז.
בחצייה פתוחה: קו ה- XXX יחצה את קו הגז במרווח מינימלי נטו של 1.0 מ'.
1. בחצייה מתחת לקו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100 * 50 * 10 ס"מ כ-30 ס"מ מעל קו הגז 1.0 מ' לכל צד של נקודת החציה.
2. בחצייה מעל קו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100 * 50 * 10 ס"מ מעל קו ה- XXX לפחות 1.5 מ' לכל צד של נקודת החצייה.

חציית קו הגז תתבצע בניצב לקו הגז. במידה והנ"ל לא מתאפשר תבוצע זווית החצייה בזווית של לא פחות מ 45 מעלות.
טרם ביצוע החציה יבוצע איתור קו הגז באמצעים אלקטרוניים וגישוש קו הגז באמצעות שאיבת עפר.

הגנה קתודית
עבור קווי פלדה או תשתיות חשמל בסמוך לקווים של מרימון עשויים פלדה, יש להציג תכנון הגנה קתודית וחישובים המציגים את ההשפעה.
ההשפעה תיבחן על ידי מרימון ובמידת הצורך יועברו הנחיות/דרישות.

ככלל לא יותרו הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל תוואי קו הגז הטבעי. במידה ונדרשים כאלו, יש לסמן את האזורים המיועדים על גבי התכנית ולציין עומסים מתוכננים.

פיקוח
כל עבודה בסמוך לתשתיות מרימון תתבצע אך ורק בשעות היום ובנוכחות מפקח מטעמה.
עלות הפיקוח תהיה על חשבון היזם, אלא אם קיים הסדר בין החברות.

תיעוד
11.1 . טרם כיסוי התשתית תבוצע מדידה של הקווים ע"י מודד מוסמך. תכנית עדות של הקווים תועבר למרימון בקובץ PDF ו- DWG.

ביטוח
תנאי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות הוא העברת אישור על קיום ביטוח, חתום ע"י חברת הביטוח.

לצורך אישור התכנית נבקשכם להעביר:
1. תכנית תנוחה בה מסומנת התשתית המתוכננת, גבול החפירה המתוכננת וגבולות תכנית קו הגז הטבעי
[לציין את מספר התכנית].
2. חתך לרוחב עם סימון התשתית המתוכננת, קו הגז הטבעי ודופן החפירה המתוכננת.
3. חתך לאורך החציה במרחק אופקי שלא יפחת מעשרה מטר מכל צד של קו הגז הטבעי. יש לסמן על גבי החתך את צינור הגז ותשתיות נוספות ככל שקיימות.
4. במידה ומתוכנן הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל ואי קו הגז הטבעי יש לסמן על גבי התכנית.
5. חמש הספרות האחרונות של מספור מכתב זה (ראה בראש מכתב זה) מהוות מספר פניה. יש לציין את מספר הפניה בכל ההתכתבויות נשוא פרויקט זה.

כתב הרשאה לביצוע העבודות
על היזם המבקש לבצע עבודות בסמוך לתשתיות מרימון למלא ולחתום על כתב ההרשאה המצורף בנספח ב'.

דגשים מיוחדים
[כאן יינתנו דגשים ספציפיים למבקש האישור]

הבהרות
1. מסמך זה אינו מהווה היתר חפירה. לפני כניסה לביצוע יש לפנות למרימון לקבלת היתר חפירה.
2. חשוב להבהיר כי עליכם מוטלת האחריות בגין כל נזק שיגרם למערכות/מתקנים/קווים של חברת "מרימון" כתוצאה מעבודתכם בשטח.
3. מיקום הצינור והעומקים המועברים כ Asmade הם לצורך סיוע בלבד וכי על הפונה מוטלת האחריות לאתר את מיקומו המדויק טרם ביצוע.

נתג”ז – נתיבי הגז הטבעי לישראל

נתג”ז - נתיבי הגז הטבעי לישראל

כתובת
קרית עתידים, מגדל עתידים ת.ד. 58177 תל אביב 6158101
נתגז

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

1. רקע
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) הינה חברה ממשלתית בעלת רישיון לתכנן, להקים ולתפעל את מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל. מערכת הולכת הגז הטבעי כוללת צנרת הולכה ביבשה ובים ומתקנים המיועדים לקליטת הגז מן הספקים, למדידת כמות הגז ואיכותו, להפחתת הלחץ ותחנות הגפה.
מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תמ"א/37 על נגזרותיה וכן מתוקף תכניות לתשתיות לאומיות ותכניות מפורטות.
ביצוע עבודות בסמוך או בחצייה לתוואי צינור הולכת הגז הטבעי כרוך בסיכון פגיעה בצינור הגז ולכן קיימת חובה לבצע תיאום עם נתג"ז לכל סוג של עבודה, לרבות מעבר כלים (הן במקום בו המערכת קיימת והן במקום בו המערכת מתוכננת וטרם הוקמה).

2. מטרת המסמך
מסירת הנחיות לתיאום סטטוטורי וכן תיאום הנדסי עבור מסמכי תכנון מפורט לביצוע (כגון: בקשות להיתרי בניה, תכניות מפורטות לביצוע, הרשאות למבני דרך, הרשאות לקווי ועמודי חשמל וכד'), בעלות ממשק עם מערכת הולכת הגז הטבעי – הקיימת והמתוכננת.

מערכת "רישוי זמין" מפנה לנתג"ז בקשות להיתרי בניה ותכניות לביצוע במידה והן נמצאות בתחום מרכיבי מערכת הולכת הגז, כלומר בתחום הסקירה הסטטוטורי (הקו הכחול, הכולל בתוכו את רצועת הצינור וקווי הבנין). תחום זה הוא שכבת האינטרסים של נתג"ז.

3. תחום התיאום עם נתג"ז:
מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תכניות סטטוטוריות, המסמנות רצועות לצנרת הגז הטבעי, שטחים לתחנות הגז ומגבלות בניה (קווי בנין ותחום סקירה).
בתחומים אלו חלה חובה לתיאום כל פעילות מול חב' נתיבי הגז הטבעי לישראל כולל הקמת מבנה חקלאי (כגון : חממה, סככה, מתבן) והנחת צנרת מים וביוב.
הערה:
• מסמכי תכנון מפורטים שחלים מחוץ לקו הכחול של תכניות מערכת הולכת הגז הטבעי אינם רלוונטיים לתיאום.

4. הנחיות לתיאום הנדסי:
תיאום הנדסי ייערך מול הפונה ע"י אגף ההנדסה או נציג האגף בנתג"ז באמצעות מערכת "רישוי זמין" או באמצעות מערכת מקוונת. התיאום ייעשה לפי המידע, הקבצים והתכניות שיתקבלו מן הפונה ובאחריותו.

ההנחיות הכלליות הבאות נועדו לתאם את העבודות המתוכננות בממשק עם מערכת הולכת הגז הטבעי.

להלן הנחיות כלליות, לפיהן יש להגיש תכניות לתיאום:
(הנחיות פרטניות יימסרו לכל תכנית במערכת "רישוי זמין")
4.1. אופן הגשת תכנית
יש להגיש את התכנית באמצעות מערכת "רישוי זמין" או באמצעות טופס פניה לתאום תשתיות המופיע באתר החברה (בקישור המתאים) בקבצים בפורמט PDF ו- DWG ברקע מדידת שטח עדכנית. התכנית צריכה להיות מעוגנת ברשת קואורדינאטות ישראל החדשה, לכלול כותרת מתאימה ואת פרטי ההתקשרות עם היזם והמתכנן.

תכנית שתתקבל תתועד במערכת רישוי זמין או במערכת המקוונת לפי מספר במערכת ולפי מספר פניה פנימי של חב' נתג"ז. מספרים אלו ישמשו לצורך המשך התיאום, לתיעוד ולמעקב.

4.2. סימון תשתית הולכת הגז בתכנית
התכנית תכלול את סימון מיקום הרצועות של מערכת ההולכה ומיקום הצינור, כפי שיתקבל מנתג"ז או מנציג מטעמה. לקבלת מיקום רצועות הגז ניתן לפנות לתאום הנדסי דרך הטופס המופיע באתר החברה. העברת שכבות ומידע לפונה תהיה בכפוף לחתימה על כתב שמירה על סודיות.
הערות:
• מיקום רצועות הולכת הגז יכול להתעדכן בהתאם לתכנון, הכפלה של רצועות, הרחבת תחנות גז ותכנון מפורט של מיקום התשתית.
• על הפונה מוטלת החובה לוודא את מיקום הרצועות הרלוונטי לתכנית שלו מול נתג"ז לאורך כל שלבי התיאום.

4.3. הנחיות כלליות לתכנון בסמוך למערכת ההולכה
בתכניות לקווי תשתית יש להקפיד על שמירת מרחקי מינימום לבטיחות מקו הגז, מחוץ לרצועת הצינור: במקבילות – מרחק אופקי יהיה לפחות 10 מ', בחציה – מרחק אנכי נקי יהיה לפחות 2 מ' (דופן לדופן) בחפירה פתוחה. בקידוח אופקי/HDD ההפרש האנכי המינימלי יהיה 3 מטר. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לצמצם מרחקים בתיאום פרטני.

תכנית שתוגש לתיאום תכלול תנוחה וחתכים מפורטים הכוללים את מיקום הצינור ועומקו, לרבות הצגת רום ותחתית חפירה, חציות וקידוחים אופקיים, עיבוד והידוק וכל העבודות והפרטים המתוכננים לביצוע. התכנית תכלול גם קטעים מתוכננים/עתידיים של קו הגז.

4.4. איתור תשתיות
במידת הצורך, יערך איתור וגישוש תשתיות לצורך עדכון בתכנית. איתור זה יבוצע ע"ח מבקש ההיתר, ע"י חברה ייעודית ובפיקוח נתג"ז.

4.5. שטחי התארגנות ודרכי גישה
התכנית תציג את מיקום שטחי ההתארגנות ומתקנים המתוכננים בו, לרבות דרכי גישה לאתר העבודות ולשטחי ההתארגנות ורצועת העבודה המוגדרת לביצוע על ידי הפונה.

4.6. מערכות להגנה קתודית
יש לתאם מערכות חשמל והגנה קתודית, ככל וקיימות בתכנית. הנחיות לתיאום הגנה קתודית יימסרו בנפרד באמצעות מערכת "רישוי זמין"/המערכת המקוונת.

4.7. שמירת נגישות לאורך תוואי הולכת הגז
במשך ביצוע העבודות יש לשמור על נגישות מלאה לתוואי הולכת הגז הטבעי ולמתקנים ועל השילוט ועמודי הסימון הקיימים.

4.8. מסמכים נוספים
נתג"ז שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהפונה מסמכים נוספים כתנאי להשלמת התיאום, לרבות: סקרי סיכונים, סקרי קרקע, תכניות ניקוז וניהול מי נגר, סקרי מקבילות והשראות אלקטרו-מגנטיות (דו"ח חישובי השפעות), חישובי עומסים, תכנית ניטור, חוק אתר, חישובי שקיעות ותזוזות, חישובי "נפח חסר", תכניות עבודה מפורטות לביצוע, נספחי פרטים, תכניות שיקום נופי וכיוצ"ב.

4.9. תוקף האישור
אישור לתיאום הנדסי הינו בתוקף לשנה בלבד. כל שינוי בתכנית מבטל את תיאום התכנון עבורו ומחייב הגשה מחדש לעדכון התיאום מול נתג"ז.
יודגש כי התיאום ההנדסי מותנה בהתאמת התכנית לשביעות רצון נתג"ז, לתכנית שתועבר לביצוע ע"י הקבלן של הפונה, או מי מטעמו. כל סטייה בביצוע מהתיאום, ללא עדכון נתג"ז, תיחשב כהפרת האישור וצעדים מתאימים ינקטו מול הפונה.
אין באישור, במסגרת ההליכים התכנוניים והתב"ע משום ויתור על זכות כלשהי של נתג"ז, הנובעת מתמ"א/37 ושינוייה, חוק משק הגז הטבעי לישראל, התשס"ב 2002 או תקנות הקשורות במערכת הולכת הגז הטבעי ובכלל זה ויתור בקשר לרצועת צינור הגז.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת תיאום מול רשות הגז הטבעי.

5. הנחיות לקבלת היתר עבודה :
5.1. תנאי לקבלת היתר העבודה הוא השלמת התיאום ההנדסי ומילוי כל דרישות נתג"ז שהוגדרו במסמך האישור ההנדסי (כולל מסמכים נלווים).
5.2. היתר עבודה יינתן לאחר חתימת הפונה על כתב הרשאה, ביטוח וערבות של נתג"ז לביצוע עבודות בתחום מערכת הולכת הגז הטבעי והצגת אישורי ביטוח כפי שיידרש.
5.3. לצורך קבלת היתר עבודה יש לפנות באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשתיות לתיאום ביצוע (אם האישור הנדסי הופק דרך המערכת), או באמצעות דוא"ל: workpermit@ingl.co.il בצירוף טופס אינפורמציה מלא, האישור ההנדסי והתכניות.
5.4. מודגש בזאת, כי במקרה של פגיעה, נזק או הפרעה למיתקן גז, כהגדרת מונח זה בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן: "החוק"), עשויים להיגרם נזקים משמעותיים, ובכלל זה נזק פיסי חמור לגוף, לרכוש ו/או לסביבה. בהקשר זה יצוין כי פגיעה או הפרעה למערכת ההולכה מהווה עבירה פלילית שבצידה עונשי מאסר וקנס עפ"י סעיפים 84 ו-85 לחוק. לפיכך, עד להשלמת התיאום לפי הנחיות אלה וקבלת היתר חפירה חתום על ידי נתג"ז חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות על ידי הפונה ו/או מי מטעמו. נתג"ז שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה במקרה של ביצוע עבודה לא מורשית בסמוך למערכת ההולכה
5.5. יש למסור הודעה על תחילת ביצוע 7 ימי עבודה מראש לאחר הזמנת פיקוח נתג"ז וסימון מיקום הרצועות בשטח. הפיקוח והסימון יהיו ע"ח ובאחריות הפונה.
יש לצרף את המסמכים הבאים : ביטוחים, ערבות, תשלומים, פיקוח, הרשאת עבודה וקבלת היתר עבודה.
6. זמני מענה לפניות/בקשות :
זמן המענה לפניות המוגשות לנתג"ז (קבלת מידע, תיאום תכנון ותיאום ביצוע) הינו 30 יום ממועד הגשת הבקשה/הפנייה.

הנחיות פרטניות יימסרו לכל תכנית במערכת "רישוי זמין"

אופן הגשת תכנית
יש להגיש את התכנית באמצעות מערכת "רישוי זמין" בקבצים בפורמט PDF ו- DWG ברקע מדידת שטח עדכנית. התכנית צריכה להיות מעוגנת ברשת קואורדינאטות ישראל החדשה, לכלול כותרת מתאימה ואת פרטי ההתקשרות עם היזם והמתכנן. יש לצרף מכתב פניה המסביר את מהות הבקשה. תכנית שתתקבל תתועד במערכת רישוי זמין לפי מספר במערכת ולפי מספר פניה פנימי של חב' נתג"ז.
מספרים אלו ישמשו לצורך המשך התיאום.
סימון תשתית הולכת הגז בתכנית
התכנית תכלול את סימון מיקום הרצועות של מערכת ההולכה ומיקום הצינור, כפי שיתקבל מנתג"ז או מנציג מטעמה. לקבלת מיקום רצועות הגז ניתן לפנות במייל ל: plan@ingl.co.il. העברת שכבות תהיה בכפוף לחתימה על כתב שמירה על סודיות.
הערות:
• מיקום רצועות הולכת הגז יכול להתעדכן בהתאם לתכנון, הכפלה של רצועות, הרחבת תחנות גז ותכנון מפורט של מיקום התשתית.
• על הפונה מוטלת החובה לוודא את מיקום הרצועות הרלוונטי לתכנית שלו מול נתג"ז לאורך כל שלבי התיאום.
הנחיות כלליות לתכנון בסמוך למערכת ההולכה
בתכניות לקוי תשתית יש להקפיד על שמירת מרחקי מינימום לבטיחות מקו הגז, מחוץ לרצועת הצינור: במקבילות -מרחק אופקי יהיה לפחות 10 מ', בחציה – מרחק אנכי נקי יהיה לפחות 2 מ' (דופן לדופן). ניתן יהיה לצמצם מרחקים בתיאום פרטני.
תכנית שתוגש לתיאום תכלול תנוחה וחתכים מפורטים הכוללים את מיקום הצינור ועומקו, לרבות הצגת רום ותחתית חפירה, חציות וקידוחים אופקיים, עיבוד והידוק וכל העבודות והפרטים המתוכננים לביצוע. התכנית תכלול גם קטעים מתוכננים של קו הגז.
איתור תשתיות
במידת הצורך, יערך איתור וגישוש תשתיות לצורך עדכון בתכנית. איתור זה יבוצע ע"ח מבקש ההיתר, ע"י חברה ייעודית ובפיקוח נתג"ז.
שטחי התארגנות ודרכי גישה
התכנית תציג את מיקום שטחי ההתארגנות ומתקנים המתוכננים בו, לרבות דרכי גישה לאתר העבודות ולשטחי ההתארגנות.
מערכות להגנה קתודית
יש לתאם מערכות חשמל והגנה קתודית, ככל וקיימות בתכנית. הנחיות לתיאום הגנה קתודית יימסרו בנפרד באמצעות מערכת "רישוי זמין" או נציג מתאם נתג"ז.
שמירת נגישות לאורך תוואי הולכת הגז
במשך ביצוע העבודות יש לשמור על נגישות מלאה לתוואי הולכת הגז הטבעי ולמתקנים ועל השילוט הקיים.
השלמת תיאום הנדסי וקבלת היתר עבודה / חפירה
א. תנאי להשלמת התיאום הוא מילוי כל דרישות נתג"ז והגשת תכנית מלאה ועדכנית לקבלת היתר עבודה / חפירה.
ב.היתר עבודה / חפירה יינתן לאחר חתימת הפונה על כתב הרשאה של נתג"ז לביצוע עבודות בתחום מערכת הולכת הגז הטבעי והצגת אישורי ביטוח כפי שיידרש.
לצורך קבלת היתר חפירה יש להגיש תכנית מודפסת לאגף התפעול בנתג"ז: קרית עתידים, מגדל 8, ת.ד. 58177 תל אביב 6158101 , טלפון: 03-6270453 , פקס: 03-5611321 .
מודגש בזאת, כי במקרה של פגיעה, נזק או הפרעה למיתקן גז, כהגדרת מונח זה בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן: "החוק"), עשויים להיגרם נזקים משמעותיים, ובכלל זה נזק פיסי חמור לגוף, לרכוש ו/או לסביבה. בהקשר זה יצוין כי פגיעה או הפרעה למערכת ההולכה מהווה עבירה פלילית שבצידה עונשי מאסר וקנס
עפ"י סעיפים 84 ו-85 לחוק. לפיכך, עד להשלמת התיאום לפי הנחיות אלה וקבלת היתר חפירה חתום על ידי נתג"ז חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות על ידי הפונה ו/או מי מטעמו. נתג"ז שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה במקרה של ביצוע עבודה לא מורשית בסמוך למערכת ההולכה.
תנאי לתחילת עבודות
יש למסור הודעה על תחילת ביצוע 7 ימי עבודה מראש לאחר הזמנת פיקוח נתג"ז וסימון מיקום הרצועות בשטח. הפיקוח והסימון יהיו ע"ח ובאחריות הפונה.
מסמכים נוספים
נתג"ז שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהפונה מסמכים נוספים כתנאי להשלמת התיאום, לרבות: סקרי סיכונים, סקרי קרקע, תכניות ניקוז וניהול מי נגר, סקרי מקבילות והשראות אלקטרו-מגנטיות, חישובי עומסים, תכנית ניטור, חישובי שקיעות ותזוזות, חישובי "נפח חסר", תכניות עבודה מפורטות לביצוע, נספחי פרטים, תכניות שיקום נופי וכיוצ"ב.
תוקף האישור
אישור לתיאום הנדסי הינו בתוקף לשנה בלבד. כל שינוי בתכנית מבטל את תיאום התכנון עבורו ומחייב הגשה מחדש לעדכון התיאום מול נתג"ז. יודגש כי התיאום ההנדסי מותנה בהתאמת התכנית לשביעות רצון נתג"ז לתכנית שתועבר לביצוע ע"י הקבלן של הפונה, או מי מטעמו. כל סטייה בביצוע מהתיאום, ללא עדכון נתג"ז, תחשב כהפרת האישור וצעדים מתאימים ינקטו מול הפונה.
אין באישור, במסגרת ההליכים התכנוניים והתב"ע משום ויתור על זכות כלשהי של נתג"ז, הנובעת מתמ"א/ 37 ושינוייה, חוק משק הגז הטבעי לישראל, התשס"ב 2002 או תקנות הקשורות במערכת הולכת הגז הטבעי ובכלל זה ויתור בקשר לרצועת צינור הגז.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת תיאום מול רשות הגז הטבעי.

לאחר השלמת אישור התכנון וקבלת האישור ההנדסי מנתג"ז, יש לפתוח פניה לתיאום ביצוע במע' הלאומית לתיאום תשתיות לקבלת היתר עבודה, ולפעול כלהלן:

.1 בחינת האישור ההנדסי שהתקבל:
.1.1 תוקף האישור ההנדסי לשנה 12)חודשים,( לבקשת היתר עבודה נדרש תוקף של לפחות 4 חודשים. .1.2 השלמות וחסרים כגון: תכולת עבודה שאינה מאושרת במלל, תיאום הגנה קתודית, ניטור שקיעות ומיקום ראש קידוח בקידוחים אופקיים ,(HDD+AUGER) סקר ניהול סיכונים, תכניות Drawing Shop וחתכים
ועוד.
.2 פתיחת פניה לתיאום ביצוע במע' הלאומית לתיאום תשתיות, בצירוף המסמכים הבאים:
.2.1 אישור הנדסי תקף לפחות לעוד 4 חודשים ממועד פתיחת הפניה לאישור ביצוע.
.2.2 תכניות מאושרות, חתכים, תכנית עבודה (כמפורט באישור ההנדסי.)
.2.3 טופס אינפורמציה מלא ומפורט (חובה למלא את כל השדות,) ניתן להוסיף כל אינפורמציה שעשויה לסייע
בהבנת הפרויקט והסיכונים הגלומים בו לתשתיות חיוניות ובפרט גז טבעי בלחץ גבוה.
.3 תשומת ליבכם לדיוק בכל הפרטים בטופס האינפורמציה, מילוי פרטי העבודה ומשך הפרויקט, השלמת תיאום הנדרשות באישור ההנדסי (הגנה קתודית, תכניות מפורטות לקידוחים ועוד), מועד תחילת העבודה המתוכנן
ועוד.
.4 אם לא יתקבל מענה בתוך 10 ימי עבודה/ עסקים, ניתן לטלפון: 03-6270400 שלוחה: 322 בימים ב-'ד' בשעות
.9:00 – 13:00
.5 פנייה מסודרת, מפורטת ושלמה תסייע לקיצור משך תהליך התיאום וקבלת האישורים לביצוע העבודות.
.6 היתר העבודה בנתג"ז מופק לייזם! עם העתקים לחב' הניהול ופיקוח והקבלן. לגבי נותן הערבות והביטוח אין
מגבלה.

בכבוד רב,

מנהל מח' פיקוח קווים וממונה היתרים אגף התפעול
נתיבי הגז הטבעי לישראל

הערה: אלה הן הנחיות בסיסיות בלבד, כל פרויקט נבחן באופן פרטני ובמידת הצורך נשלחות הנחיות נוספות.

1. תכנית עדות (As Built)/תכנון (P) של קו נתג"ז- יש להטמיע בתנוחה ובחתכים באופן מדויק. יש להציג את הקו כפי שהוא ולא להוריד ממנו פרטים כדוגמת מספרי חתכים/ ריתוכים, שרוולים, נקודות הגנה קתודית, סיב אופטי, שוחות FOCA ועוד.
2. יש להוסיף למקרא/ על גבי התכנית (יש להראות נתונים אלה בצבע ובאופן ברור):
2.1. הקו האדום הרציף – קו גז בלחץ גבוה קיים (שכבה 5101)
2.2. הקו האדום המקווקו – קו גז בלחץ גבוה מתוכנן (שכבה 5101)
2.3. תחום צהוב- רצועת הגז (שכבה 5117)
2.4. קו כחול- קו בניין נתג"ז (שכבה 5118)
2.5. תחום כתום- תחום הסקירה (שכבה 5119)
2.6. רדיוס ירוק- רדיוס נטול מקורות הצתה (7002)
3. על התנוחה לכלול מדידה ותרשים סביבה/תצ"א עם מפתח גיליונות (כולל שמות ישובים ומספרי כבישים).
4. יש לסמן גבול ביצוע/רצועת עבודה/שטח התארגנות ודרכי גישה לאתר.
5. כל תכנית (תנוחה/חתך/אחר) יש להוסיף סטריפ של התכנית (שם פרויקט, מס' תכנית, תאריך וכו').
6. כל תכנית תכלול סרגל קנ"מ.
7. כל תכנית תכלול את מרכיבי מע' ההגנה הקתודית, לרבות עמודי מדידה, שוחות, הגנה פסיבית, הארקות, תאי ייחוס ועוד.
8. על התכנית להציג רדיוס נטול מקורות הצתה של תחנות נתג"ז, יש לקחת בחשבון כי אין לבצע עבודות גורמות הצתה בתחום זה (ריתוך ,דיסק וכדומה).
8.1. אין למקם עמוד חשמל עם שנאי בתחום זה.
8.2. אין למקם עמוד חשמל במרחק הקטן מ-35.0 מ' מקיר תחנת נתג"ז
9. בקירבת תחנות גז יש להציג בתכניות גם את כל התשתיות הקיימות, כולל ניקוז, חשמל, ביוב, תקשורת ועוד.
10. יש לשמור על דרך גישה פתוחה ונגישה 24/7 לתחנות הגז לצרכים תפעוליים, ביטחוניים וחרום.
11. בכל תכנית עדות יש טבלה עם קואורדינטות ריתוכים ליד כל חתך. בכל חצייה ו/או מקבילות קריטית יש להשתמש בנתונים שבטבלה ולא בחתך המשורטט.
12. קידוחי/בורות ניסיון:
12.1. תוואי קווי נתג"ז (COMP)- יש להטמיע בתנוחה באופן מדויק.
12.2. יש להזיז את כל הבורות/קידוחים מחוץ לרצועת הגז המאושרת (תחום צהוב) ולמרחק של 10.0 מ' לפחות מציר צינור נתג"ז.
12.3. יש לסמן חיצי מידה בין הבורות/קידוחים לציר צינור נתג"ז, בכל קידוח/בור שנמצא פחות מ-15.0 מ' מקצה הרצועה.
12.4. יש להעביר קובץ אקסל עם טבלה שתכלול: סוג קידוח/בור, מספר קידוח/בור, קואורדינטות קידוח/בור, עומק קידוח/בור, קוטר הקידוח/בור ומרחק מציר צינור נתג"ז לכל קידוח/בור.
12.5. לאחר השלמת כל הנחיות הנ"ל יש להעביר תכנית אחת בפורמט DWG עם כל הקידוחים/בורות המתוכננים בלבד.
12.6. לאחר השלמת כל הנחיות הנ"ל יש להעביר תכניות בפורמט PDF המכילות:
12.6.1. רקע מדידה.
12.6.2. קידוחים מוצעים.
12.6.3. תשתיות קיימות בלבד (ללא תכנון).
12.6.4. תוואי קו נתג"ז, עם כל הרצועות הסטטוטוריות.
13. עבודות עפר/סוללות/פיתוח שטח וכו':
13.1. יש להבטיח כיסוי לא מופר של 1.50 מ' לפחות מעל קדקוד קו נתג"ז (ראש הצינור) והסיב האופטי הצמוד אליו.
13.2. אין למקם קירות תומכים (כולל ביסוס) בשטח רצועת הגז.
13.3. יש להבטיח כי משטר הזרימה של הנגר העילי לא מופנה לכיוון תחום רצועת הגז. כאשר הכיסוי מעל צינור הגז קטן מ-3 מ' יש לדפן את פני הקרקע למניעת התחתרות וארוזיה.
13.4. יש איסור על נטיעת עצים בשטח רצועת הגז ובמרחק של 5.0 מ' מכל צד של קו נתג"ז.
13.5. יש לציין מפורשות על גבי התכנית/במקרא את צורת ההידוק לפי "מסמך הנחיות להידוק מעל קו גז קיים" המצ"ב.
13.6. במקרים מסוימים יידרש דו"ח יועץ קרקע המאשר את ביצוע תכנון הסוללה/שיפוע הסוללה.
13.7. במקרים מסוימים יידרש חתך פרטני, בהתייחסות לקווי הדיקור.
14. תשתיות:
14.1. אביזרי צנרת, שסתומי אויר, שוחות, עמודי חשמל, תאורה וכדומה יבוצעו מחוץ לרצועת הגז ובמרחק נקי של לפחות 6.0 מ' מדופן קו נתג"ז, ויש להציגם בתנוחה עם קווי מידה.
14.1.1. עמודי חשמל- יש להעביר טבלת אקסל עם מספר העמוד ומרחק מציר צינור נתג"ז.
14.1.2. עמוד חשמל מ"ג- יש לשמור על מרחק מינימלי נקי של 5.0 מ' לפחות בין יסוד העמוד לדופן קו נתג"ז.
14.1.3. עמוד חשמל מתח עליון/על- יש לשמור על מרחק מינימלי נקי של 30.0 מ' בין יסוד העמוד לדופן קו נתג"ז.
14.2. תשתיות תת"ק- מקבילות לקו נתג"ז תתוכנן בהתאם להנחיות הבאות:
14.2.1. אם קוטר התשתית המוצעת הינו "80 ומעלה- המרחק ייקבע בהסכמה הדדית.
14.2.2. הקו המוצע יתוכנן במרחק של לפחות 6.0 מדופן קו נתג"ז הקיים לדופן הקו המוצע ומחוץ לרצועת הגז.
14.2.3. יש להעביר חתך טיפוסי המציג את הקו המתוכנן, שיפועי החפירה, נקודות דיקור, רצועת הגז וקו נתג"ז (בעומקו וקוטרו).
14.3. תשתיות תת"ק- חציית קו נתג"ז תתוכנן בהתאם להנחיות הבאות:
14.3.1. אם קוטר התשתית המוצעת הינו "24 ומעלה והחצייה היא מתחת לקו הגז- יידרש דו"ח שקיעות.
14.3.2. זווית החציה תהיה בין 60-90 מעלות.
14.3.3. החצייה תתוכנן כך שישמר הפרש גבהים אנכי מינימלי של 2.0 מ' מעל/מתחת דופן קו נתג"ז בחפירה פתוחה. בקידוח אופקי AUGER/HDD יש לשמור על מינימום 3.0 מ'. יתכן ומרחק זה יוגדל משיקולי בטיחות, סיבולת ביצוע וניטור מיקום ראש הקידוח.
14.3.4. החציה תבוצע כך שישמר גובה מתוכנן אחיד לאורך כל חצית רצועת הגז.
14.3.5. יש לציין במפורש את קוטר וסוג הצנרת כולל שרוול מגן.
14.3.6. החצייה תתוכנן בשרוול מגן (רצוי שרוול לא מתכתי) באורך מתאים כך שקצה השרוול יבלוט לפחות 6.0 מ' מדופן קו הגז ולפחות 1.0 מ' מקצה רצועת נתג"ז.
14.3.7. אם נדרש לחצות מעל קו נתג"ז, יש להעביר חתך המציג את הפרש הגבהים בין המערכות, את שיפועי החפירה, רצועת הגז ואת קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו) כולל סימון מרחקים וציון נקודות I.L ו-T.L.
14.3.8. אם נדרש לחצות מתחת קו נתג"ז נדרש להגיש תכנון מפורט, חתך לאורך מלא של הקידוח האופקי וחתך לרוחב החצייה המציגים את קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו) ואת רצועת הגז כולל סימון מרחקים וציון נקודות I.L ו-T.L. בנוסף, יש לציין את המרחקים ממרכז צינור למרכז צינור.
14.3.9. בורות קידוח/מכונת קידוח ימוקמו לפחות 10.0 מ' מדופן קו נתג"ז ויש להציגם בתנוחה ובחתך.
14.3.10. אין אישור לחצייה בקצה שרוול קו נתג"ז, בקרבת עמודי ה"ק או צמוד לשוחת FOCA.

15. הגנה קתודית
15.1. במקרים הבאים יידרש תיאום ביצוע ו/או ביצוע חישוב השראה והשפעה על קו נתג"ז:
15.1.1. הקו המוצע הינו מתכתי.
15.1.2. מתקן הגנה קתודית מוצע.
15.1.3. רשת חשמל מתח עליון/ על מוצעת.
15.1.4. הקמת מתקן פוטו וולטאי PV
15.1.5. חשמול רכבות
15.1.6. הגנת מבנה דרך/ יסודות בהגנה אקטיבית
16. מבנה כביש/שביל:
16.1. יש להבטיח כיסוי לא מופר של 1.50 מ' לפחות מעל קדקוד קו נתג"ז והסיב האופטי הצמוד אליו.
16.2. אין למקם קירות תומכים (כולל ביסוס) בשטח רצועת הגז.
16.3. יש להבטיח כי משטר הזרימה של הנגר העילי לא מופנה לכיוון תחום רצועת הגז. כאשר הכיסוי מעל צינור הגז קטן מ-3 מ' יש לדפן את פני הקרקע למניעת התחתרות וארוזיה.
16.4. במקרים מסוימים (כגון : "צינור אבוד") יידרשו 2 שרוולים עתידיים לסיב אופטי/כבל ה"ק ו/או ביצוע של LINE CURRENT.
16.5. בכל חצייה של קו נתג"ז, יש להעביר חתך המציג:
16.5.1. קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו), שיפועי החפירה/מילוי, רצועת הגז.
16.5.2. יש לציין מפורשות על גבי התכנית/במקרא את צורת ההידוק לפי "מסמך הנחיות להידוק מעל קו גז קיים" המצ"ב.
16.5.3. חתך לאורך צינור נתג"ז עם מרחקי כל התשתיות החוצות, תחתית עבודות עפר, תעלות ניקוז, תשתיות זורמות ועוד.
17. מקבילות לקו נתג"ז במרחק של עד 10.0 מטרים, יש להעביר את חתכי הכביש/שביל המציגים:
17.1. קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו), שיפועי החפירה/מילוי, נקודות דיקור, רצועת הגז.
17.2. לציין בתכנית מידות ומרחקים ציריים בין התשתיות במרחקים טיפוסיים של כל 10 מ' או לפי הנחיות פרטניות.
18. תעלת/מובל ניקוז:
מקבילות לקו נתג"ז תתוכנן בהתאם להנחיות הבאות:
18.1. יציקת בטון בתחום של 5.0 מטרים מקו נתג"ז, לכל כיוון, תהיה מזיון אל מתכתי.
18.2. יש להעביר חתך טיפוסי המציג את התעלה/מובל המתוכנן, שיפועי החפירה, רצועת הגז וקו נתג"ז (בעומקו וקוטרו).
18.3. יש להוסיף חץ מידה בין קו דיקור חפירת התעלה/מובל לקצה רצועת הגז ולדופן קו נתג"ז.

חציית קו נתג"ז תתוכנן בהתאם להנחיות הבאות:
18.4. החצייה תתוכנן כך שישמר הפרש גבהים אנכי של 2.0 מ' מעל קדקוד קו נתג"ז.
18.5. יש להעביר חתך לאורך קו נתג"ז המציג את שיפועי החפירה, הפרש הגבהים בין תחתית התעלה/מובל לקדקוד קו נתג"ז כולל סימון מרחקים וציון נקודות I.L ו-T.L.
18.6. יש להעביר חתך לאורך התעלה/מובל המציג את הפרש הגבהים בין קדקוד קו נתג"ז לתחתית התעלה, רצועת הגז ואת קו הגז (בעומקו וקוטרו) כולל סימון מרחקים וציון נקודות I.L ו-T.L.
18.7. יציקת בטון בתחום של 5.0 מטרים מקו נתג"ז, לכל כיוון, תהיה עם זיון לא מתכתי.

19. מסילת רכבת:
19.1. יש להבטיח כיסוי לא מופר של 1.50 מ' לפחות מעל קדקוד קו נתג"ז.
19.2. אין למקם קירות תומכים (כולל ביסוס) בשטח רצועת הגז.
19.3. יש להבטיח כי משטר הזרימה של הנגר העילי לא מופנה לכיוון תחום רצועת הגז.
19.4. חצייה של קו נתג"ז:
19.4.1. החצייה תתוכנן כך שישמר מרחק אנכי של 3.0 מ' לפחות בין דופן קווי נתג"ז לתחתית תעלת הניקוז או אלמנט אחר.
19.4.2. יש להעביר חתך המציג:
19.4.2.1. קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו), שיפועי החפירה/מילוי, רצועת הגז.
19.4.2.2. יש לציין מפורשות על גבי התכנית/במקרא את צורת ההידוק לפי "מסמך הנחיות להידוק מעל קו גז קיים" המצ"ב.
19.5. מקבילות לקו נתג"ז:
19.5.1. יישמר מרחק של לפחות 30.0 מ' בין מרכז המסילה המוצעת לבין דופן קו נתג"ז.
19.5.2. יש להעביר את חתכי המסילה המציגים:
19.5.2.1. קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו), שיפועי החפירה/מילוי, רצועת הגז.
19.5.2.2. חתך מפורט לאורך צינור הגז עם מרחקי אנכיים ממנו.
20. ממשקים עם רצועת הגז ללא תשתית נתג"ז:
20.1. אין למקם שום אלמנט שיפריע להנחת קו נתג"ז עתידי בשטח רצועת הגז הסטטוטורית הנובעת מתמ"א 37.
20.2. תותר חציית רצועת הגז על ידי תשתית תת קרקעית באופן הבא:
20.2.1. זווית החציה תהיה בין 60-90 מעלות.
20.2.2. התשתית תחצה את רצועת הגז בעומק הרדוד ביותר הניתן ובגובה מתוכנן אחיד לאורך כל חצית רצועת הגז.
21. לאחר השלמת כל הנחיות הנ"ל יש להעביר תכניות בפורמט DWG וPDF.

רשות הגז

רשות הגז

כתובת
רחוב בנק ישראל 7, תא דואר 36148, ירושלים 9136002
רשות הגז הטבעי

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

רשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה מנהלת פרויקט לתיאומי תכנון ובטיחות מול יזמים ומתכננים המבקשים לקדם תכנון/רישוי בסמוך לתשתיות הגז הטבעי, הליך תיאום הנדרש בהתאם לתכניות המאושרות.
רשות הגז הטבעי הינה גוף ממשלתי רגולטורי של משק הגז הטבעי, שבין היתר קובעת מדיניות בנושא הנדסה ובטיחות, כלכלה, תכנון בשלבים השונים של תהליך התפתחות משק הגז הטבעי.
מערכות אספקה, הולכה וחלוקת גז טבעי מוקמות ומנוהלות בהתאם להנחיות ונהלים משותפים עם רשות הגז הטבעי. יצוין כי משק הגז הטבעי הינו יחסית חדש במדינת ישראל ונמצא בהתפתחות מואצת מאז גילוי מקורות גז טבעי מקומיים, ולכן תחום הידע המקצועי וכן פריסת הרשת עשויים להתפתח מעת לעת.
רשות הגז הטבעי אף מלווה את החברות בעלות תשתית האספקה, ההולכה והחלוקה בנוגע לתהליכי תיאום תכנון שוטפים ומנחה ומבצעת מעקב ובקרה על פעילות חברות התשתית.
התיאומים מתבצעים על סמך הרצועות הסטטוטוריות שנקבעו בתכניות הגז הטבעי המאושרות, וזאת בין ההיתר מהסיבה שגבולות התכניות הסטטוטוריות מבטאות את המגבלות הבטיחותיות של מערכות הגז הטבעי השונות בהתאם לתקינה המקובלת בתחום.
משמעות הדבר הינה שהפניות לתיאומי תכנון המוגשות לרשות הגז הטבעי נבחנות בהיבט התכנוני סטטוטורי ובהיבט ההנדסי- בטיחותי.

לצורך הגשת פנייה לתיאום וקבלת התייחסות רשות הגז הטבעי, יש לפנות באמצעות הטופס המקוון להלן:
יש להזין את פרטי הפנייה המלאים בטופס המקוון לרבות: פרטי המבקש, החברה והבקשה.
בטופס הפנייה יש לצרף את המסמכים הנדרשים לתיאום התכנון כגון: מכתב נלווה המפרט את מהות הפנייה ורשימת המסמכים המצורפים, הוראות ותשריטים סטטוטוריים (הכוללים תאריך עריכה), נספחים, קבצי תכנון גיאוגרפיים (dwg או shp) ומכתבי תיאום מול גופים אחרים (ככל ורלוונטי).
החל מקבלת הפנייה לתיאום, המסמכים יועברו לבדיקה ראשונית לקביעת הצורך בהמשך התיאום. התייחסות רשות הגז הטבעי תינתן בתוך 30 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה ברשות.
במקביל לתיאום תכנון עם רשות הגז הטבעי, מוצע להתחיל בתיאום מפורט עם חברות תשתית הגז הטבעי להם תשתית באזור הפנייה בהתאם.

רשות הגז הטבעי – אגף תכנון סטטוטורי
אתר אינטרנט: energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGLobby.aspx
טל. 074-7681504 דוא"ל: danielk@energy.gov.il
חברת אספקת גז טבעי:
• חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן
אתר אינטרנט: /www.nbl.co.il
טל. 073-2424225 דוא"ל: simisegal@nblenergy.com
חברת הולכת הגז הטבעי:
• חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
אתר אינטרנט: www.ingl.co.il/?page_id=489
טל. 03-627-0400 שלוחה 209 דוא"ל: plan@ingl.co.il
חברות חלוקת הגז הטבעי:
• חב' גז טבעי דרום (אזור הדרום)
אתר אינטרנט: /תיאום-תשתיות/ gasdarom.co.il
טל. 03-5228508 דוא"ל: yoni@negevgas.co.il
• חב' נגב גז טבעי (אזור הנגב)
אתר אינטרנט: www.negevgas.co.il/index.php
טל. 03-5228508 דוא"ל: yoni@negevgas.co.il
• חב' סופר NG מרכז
אתר אינטרנט: /www.superng.co.il
טל. 054-9090645 דוא"ל: harons@superng.co.il
• סופר NG חדרה והעמקים (אזור מרכז/ חדרה והעמקים)
אתר אינטרנט: /www.superng.co.il
טל. 054-9090645 דוא"ל: harons@superng.co.il
• חב' מרימון גז טבעי צפון (אזור חיפה והגליל)
אתר אינטרנט: merimonng.com/infrastructure-coordination
טל. 0524433064 דוא"ל: michalb@merimonng.com
• חב' רותם גז טבעי (אזורי ירושלים)
אתר אינטרנט: rotemng.com/infrastructure-coordination
מייל: amirb@rotemng.com טל. 050-9964099