platform למערכת תיאום תשתיות

חברת החשמל

חברת חשמל

מאז היווסדה ועד היום חברת החשמל מקימה תשתיות, מייצרת, מוליכה ומספקת חשמל לכ-2.6 מליון לקוחות.
עיקר פעילותה של החברה הינה בתחומי מדינת ישראל. החברה מייצרת, מוליכה, מחלקת ומספקת את
רוב החשמל הנצרך במשק הישראלי בהתאם לרישיונות שהוענקו לה מכוח חוק “משק החשמל, התשנ”ו – 1996 ”
לכל סוגי הפעילות שהיא מבצעת. בנוסף, פועלת החברה כ”מנהל מערכת החשמל של המדינה” .
כמו כן, החברה הינה בעלת “רישיון ספק שירות חיוני” (כהגדרת המונח בחוק “משק החשמל, התשנ”ו – 1996 )
ומתוקף כך עוסקת גם בבניית והקמת התשתיות הנדרשות ליתר פעולותיה.

חברת החשמל שואפת להמשיך ולהוביל את משק החשמל בישראל תוך התאמה לתנאי השוק המשתנים ולתמורות כלכליות,
חברתיות וטכנולוגיות המתרחשות בארץ ובעולם.
בד בבד תקדם  חברת החשמל פיתוח של אנרגיות מתחדשות, תעודד חיסכון באנרגיה ותפרוץ לשווקים חדשים ובינלאומיים.
לשם כך החברה מתחייבת:

 • לפתח ולספק מוצרים ושירותים העונים על צרכי הלקוחות
 • לנהוג בכבוד, בהגינות, באמינות ובשקיפות כלפי הלקוחות, העובדים, הספקים ובעלי המניות
 • לספק שירות זמין, איכותי, מקצועי ובטיחותי, ברמה הגבוהה ביותר
 • לחתור למצוינות, לחדשנות וליעילות מרביים, בהיבט הניהולי והטכנולוגי
 • להכיר בעובדי החברה כנכס מרכזי ולתמוך בקידומם, מתוך שאיפה לייצר תחושת גאווה ושייכות ולעודד מחויבות ויצירתיות
 • לשאוף לפיתוח בר קיימא ולאחריות חברתית וסביבתית
 • לפעול תוך שמירה על החוק ועל עקרונות מנהל תקין

חברת החשמל מחויבת לחבר לרשת החשמל כל צרכן פרטי, עסקי וציבורי, בכל היקף ובכל מקום בישראל, ומספקת ללקוחותיה שירות אמין, יעיל וקשוב. החברה מחברת לרשת מיזמי תשתיות מכל סוג ובכל היקף, ומבצעת שינויים והתאמות ברשת לצורך הקמת מיזמים חדשים ושדרוג מערכות קיימות, כגון הגדלת חיבור, העתקת תשתיות ועוד.
שינויים והתאמות ברשתות מתח נמוך ומתח גבוה יבוצעו במחלקות התכנון באחת מתשע נפות חברת החשמל בפריסה ארצית.
תיאומים בנושא רשת מתח על / עליון יש לבצע מול מחלקת תכנון ארצית של מתח עליון (ראה אנשי קשר)

בכל הקשור לתעריפים וזמני ביצוע, חברת החשמל פועלת על פי אמות המידה שנקבעו ע"י רשות החשמל, המגדירות גם את חלוקת העלויות בין חברת החשמל ובין מזמין העבודה.

כל עבודה, קטנה כגדולה, מתחילה עם פתיחת הזמנה, שמספרה ילווה את המיזם במהלך כל שלביו. לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לאגף התכנון הרלוונטי, נערך אומדן עלויות ראשוני ומופקת דרישת לתשלום מקדמה עבור שלב א'.
פתיחת ההזמנה יכולה להתבצע טלפונית במרכז השירות 103 ,בדואר, במייל, בפקס או באמצעות מערכת ההזמנות הדיגיטלית של חברת החשמל .
לעבודות לצורך חיבור חדש לרשת, המקדמה היא בגובה 10% מהעלות, לאחר התאום הטכני יחויב הלקוח ב-60% נוספים, ומלוא הסכום ישולם עם החיבור לרשת;
בעבודות עע"א (עבודות על חשבון אחרים), דהיינו כל עבודה שאינה חיבור חדש כגון הגדלת חיבור, העתקת קו קיים וכד', המקדמה היא בגובה 15% מהאומדן הראשוני, והיתרה תשולם עם סיום העבודה או לפי אבני דרך, בהתאם לאמות המידה הרלוונטיות לסוג העבודה.

נפה/מחוז שם סוג איש קשר תפקיד מייל-ראשי נייד
איילון אליה סקייסט מקבלת פניות משרד תכנון ובקרת אישורים elya.skaist@iec.co.il 076-8648732
רועי רצם מקבל פניות משרד תכנון ובקרת אישורים roey.razam@iec.co.il 076-8642736
דן חיים בנק     מענה להיתרי חפירה מפקח בתחום פיקוח ולוגיסטיקה haim.bank@iec.co.il 052-3996051
ירושלים אלבינה ברסקי      תשובות לגורמי חוץ ראש צוות תשובות לגורמי חוץ Albina.barski@iec.co.il 076-8649482
נגב סלומון מנחם מקבל פניות ראש תחום סיוע טכני menahem.salomon@iec.co.il 052-9955283
חן בכר מקבל פניות סיוע טכני hen.bahar@iec.co.il
שרון אריה תבור מקבל פניות מאשר היתרי גורמי חוץ arie.tavor@iec.co.il ‎076-8648917
שפלה ענבל אילוז מקבל פניות   מאשר היתרי גורמי חוץ   inbal_i@iec.co.il   ‎076-8645009
גליל גולן  פרג' חניפס uk9d0@iec.co.il 052-7467409
 דגנית לוף  Uk76a@iec.co.il  054-6090885
חיפה מרדכי  סלע  Ukb1p@iec.co.il  052-7467396
חדרה והעמקים לימור שגב למידע מעל 200 מטר limor.segev@iec.co.il  054-6090514
 ענאן חלבי למידע מעל 200 מטר  Uv5d0@iec.co.il  054-6090761
היתרים כללי ah@iec.co.il 076-8632556
076-8632763

סוגי תאום ומסמכים נדרשים להגשה

רשת מתח גבוה ומתח נמוך

פניה לקבלת מידע קיים – שלב מקדים, איסוף מידע

אישור תכנון – תכנון ראשוני, בדיקת צורך בהעתקת/הטמנת קווי חח"י

אישור חפירה – שלב סופי, לקראת תחילת ביצוע 

בכל שלב יוגש מכתב פניה עם פרטים של הפונה ותיאור קצר של פרויקט וקובץ בקואורדינטות של רשת ארצית אשר יכלול:

 • פניה לקבלת מידע 
 • פוליגון עם תחום הפרויקט
 • אישור תכנון 
 • חץ הצפון
 • מס' גוש
 • מס' חלקה
 • תרשים סביבה
 • תנוחה של מצב קיים + מצב מוצע כולל גבהים 
 • גבולות הכרזה
 • רשת חח"י (ע"ס מידע שהתקבל בשלב ראשון)
 • חתכים (במידת הצורך)
 • אישור חפירה 
 • קובץ מעודכן אחרי אישור תכנון

הקובץ יוגש ע"י קבלן מבצע ויכלול את כל פרטיו.

הפניה תתבצע למח' תכנון בנפה רלוונטית.

זמן משוער למתן התייחסות – שבועיים מיום פתיחת הבקשה.

תוקף האישור – חצי שנה.

כללים הנדסיים לתאום מול חח"י

שרטוט 1:
הצטלבות והתקרבות עם דרכים וחציית שטחים עבור קו מתח נמוך (מ"נ) וקו מתח גבוה (מ"ג)

שרטוט 2:
הצטלבות והתקרבות עם דרכים וחציית שטחים עבור קוי מתח עליון 161 ק"ו ו 400 ק"ו

מקבילות לכבישים

חציית כבישים

F – מתלה מ'

A , B – מרווחים בטיחותיים אוויריים  מ'

א. רשת מתח נמוך/מתח גבוה תת קרקעית

בכל מקום שתוואי החפירה מתקרב לכבלי חברת החשמל למרחק הקטן מ- 2.0 מ', יש לבצע את החפירה אך ורק בחפירת ידיים.

על אף האמור לעיל, מותר לבצע חפירה בעזרת כלים מכניים, ובלבד שהיא תבוצע על פי הדרישות המפורטות להלן:
– כלי החפירה המכניים יהיו בעלי כף חפירה ללא שיניים.
– עד לעומק 0.5 מ' ממפלס הקרקע הקיימת, או עד לחשיפת  סרט האזהרה במקרה שסרט זה נמצא בעומק רדוד מ-0.5 מ', תבוצע החפירה בזהירות ותוך חיפוש אחר סימנים להימצאות תשתיות.
– אם לא נתגלה סרט האזהרה גם בעומק של 0.5 מ', ניתן להעמיק ולחפור בעזרת הכלי המכני, אך זאת בעדינות מרובה  ותוך נקיטת משנה זהירות.  החפירה תימשך בדרך זו עד לגילוי חול הריפוד המכסה על הכבל, (או עד שמבחינים בכבל, במקרה שאין מעליו חול ריפוד).
– מרגע שמתגלה חול ריפוד, יש לחפור בידיים בלבד עד לחשיפת הכבל.

בכל מקרה שתוואי החפירה מצטלב עם כבלי חברת החשמל, יש לדאוג להפרדה ולהגנה מלאה על כבלים אלה בתאום עם חברת החשמל.
בכל מקרה, אין להתקרב עם התשתית שתונח בחפירה (צנרת מים, צינור ביוב, קו בזק וכד') לכבלי חברת החשמל למרחק הקטן מהמרחק המינימלי המותר בחוק.
אותו דין חל על הצטלבות בין תשתית זו ובין כבלי חברת החשמל.

הערה: אם מבקש המידע הנו גוף המתעתד להניח תשתיות עבור גז טבעי, אזי מכיוון שהמרחקים בין תשתיות אלה ובין רשת חברת החשמל אינם מופיעים עדיין בחוק, חלות עליו מגבלות המרחק המופיעות במסמך משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים –  ראה קובץ מצורף.
בכל מקרה של חשיפת כבלי/צינורות חברת החשמל, יש להחזיר את חול הריפוד, סרטי האזהרה ו/או הפלטות שהוזזו ממקומם בעת החפירה למקומם המקורי.

ב. רשת מתח נמוך/ מתח גבוה עילית

בזמן ביצוע החפירה יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים, ולהימנע משימוש בעגורנים ובכלים מכניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים. שימוש כנ"ל עלול לסכן את יציבות מתקני חח"י ואף את  חיי העובדים.
בכל מקרה אין להתקרב עם החפירה למרחק קטן מ-5 מטרים מעמודי חברת החשמל.
כמו כן יש לדאוג למרווח של 5 מטרים לפחות בין חלק כלשהו במכונת/כלי החפירה ובין עמודי/תילי חברת החשמל.

ג. מסירת הודעה טרם ביצוע

עליכם להודיענו מראש 48 שעות לפני תחילת העבודה.

ד. חריגים

 1. בכל מקרה של צורך בחריגה מן המרחקים ו/או המגבלות דלעיל, יש לפנות לתאום ולקבלת הנחיות. במקרים מיוחדים, יישלח עובד של חח"י לפקח ולהשגיח על העבודה/החפירה.
 2. אנו מדגישים שהאמור לעיל אינו מתייחס לכבלים תת-קרקעיים שאינם שייכים לחברת החשמל, כגון כבלים של מתקני תאורה, של מע"צ, של בזק וכיו"ב, ולגביהם איננו נושאים בכל אחריות.
 3. אם במהלך עבודות החפירה ייחשף כבל תת-קרקעי כלשהו, יהיה עליכם להפסיק לאלתר את החפירה ולפנות למשרדינו לבדיקת זהות הכבל ולקבלת הנחיות לגבי המשך החפירה.
  אין להמשיך בחפירה אלא רק לאחר קבלת אישור מפורש מחב' החשמל.
 4. למען הסר ספק, כל האחריות לנזק לגוף ו/או לרכוש בגין ביצוע העבודות  על-ידיכם תחול עליכם בלבד.
 5. אין באישור זה כדי להוות אישור קנייני לכניסה למקרקעין המצויים בבעלותה ו/או בחזקתה של חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן "חברת החשמל").
  על מבקש ההיתר המעוניין להיכנס למקרקעין הנ"ל לצורך ביצוע עבודות, או לכל צורך אחר, לפנות מראש ובכתב לקבלת אישור קנייני ("חתימת בעלים") למינהל לנכסים ורישוי ארצי באגף לוגיסטיקה ונכסים בחברת החשמל (ת.ד. 10 חיפה)

קובץ ממוחשב או מפה מצבית בקנ"מ 1:250 חתומה ע"י מודד מוסמך, שנערכה או עודכנה בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה.
על המפה לכלול את הפרטים הבאים:
– חץ הצפון
– תכנית הבניין
– הדרכים הגובלות במגרש ומפלסיהן
– קווי הבניין
– קו המרפסות
– קווי רחוב
– כל מתקני החשמל (עמודים, ארונות חשמל, כבלים תת-קרקעיים פרטיים וכבלים העוברים על גבי קירות) הנמצאים במגרש/על קירות הבניין (לתוספת בנייה) או במרחק 5 מ' מגבולות המגרש,
כולל מס' זיהוי של כל מתקן.
– קווי חשמל המתוחים בין עמודים במגרש, וקווי חשמל עיליים העוברים מעל המגרש.
– חתך מצבי של התיל בתחום המגרש (פרופיל).
– מרחק אופקי מהתיל הקרוב (פאזה או הארקה) לפתחי המילוי/אוורור/ניפוק של מיכלי חומר דליק/נפיץ במבנה/במגרש. יש לציין "התיל הקרוב למבנה".
– מרחק אופקי מהתיל הקרוב (פאזה או הארקה) לחלק הבולט במבנה המתואר בבקשת היתר הבנייה. יש לציין "התיל הקרוב למבנה".
– בגג משופע יש להציג מרווח אנכי בין התיל הקרוב למבנה (תא"מ) לחלק הבולט של המבנה.
יש לציין "התיל הקרוב למבנה".
– סימון דרך גישה למבנה במקרה של בנייה צמודת קרקע.

– כתובת המבנה
– מס' גוש
– מס' חלקה
– מס' מגרש
– פרטי מבקש המידע עבור היתר בנייה
– סוג העבודה או השימוש המוצעים: בנייה חדשה, תוספת למבנה קיים וכד'
– פרטי העבודה או השימוש: תיאור כללי, מס' קומות, מס' יחידות דיור וכד'
– אומדן גודל החיבור הנדרש

יש לציין אם נדרשת בהיתר הקמת מבנה או חדר לתחנה פנימית (לשנאים/מיתוג/מדידה), או שאספקת החשמל למבנה מותנית בבניית תחנת טרנספורמציה. במקרים אלו יש לפנות בהקדם למחוז לצורך תיאום.

על מבקש המידע לעמוד בתנאי חלק י' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ח–1970.

משך התהליך מספר חודשים, במקביל לתכנון ולהקמת המבנה.
1 .שלב מקדים: קבלת מידע ופתיחת הזמנת חיבור הפנייה תתבצע באחת מהדרכים הבאות:
– מייל: בהתאם למחוז/נפה/אזור רלוונטי
פקס: בהתאם למחוז/נפה/אזור רלוונטי לסניף האזורי
– טלפון: 103
בפנייה יש לציין את הפרטים הבאים:
– פרטי המזמין
– גוש וחלקה של המבנה
– ייעוד המבנה
– גודל החיבור המבוקש
– היתר בנייה, אם קיים
– מפרט בנייה/תכנית הגשה
– בחיבור זמני: היתר בנייה/טופס 2 – אישור לתחילת עבודות
במועד פתיחת ההזמנה יונפק ללקוח מס' הזמנה שישמש אותו בכל מגעיו עם חברת החשמל עד לביצוע החיבור ואספקת החשמל.
לאחר קבלת המידע תינתן תשובה ראשונית ממחלקת תכנון לאפשרות יישום החיבור תוך 7 ימי עבודה (או 14 יום אם יש צורך בתחנת טרנספורמציה), ותופק בקשה לתשלום מקדמה.
2 .תיאום טכני, הצגת תכניות הלקוח ואישורן
לאחר תשלום המקדמה יצוות מתכנן של חברת החשמל לתיאום טכני, ויעמוד בקשר עם הלקוח לקבלת תכניות פיתוח, אדריכלות וחשמל המציגות את מיקום הנישה לחיבור; בחיבורים מורכבים: מיקום חדר חשמל, השנאה או מיתוג; תוואי הצנרת והמעברים. המתכנן יאשר את התכניות או ידרוש שינויים והתאמה לתקנות.
בגמר התיאום הטכני המתכנן יוציא מסמך "סיכום תכנון" הכולל לוחות הזמנים, תכנון מאושר וההכנות הנדרשות לביצוע ע"י הלקוח. על פי סיכום זה יועברו התוכניות לאישור הרשויות הרלוונטיות.
לאחר הוצאת "סיכום תכנון" יופק חשבון לתשלום משלים לקראת ביצוע, שישולם לפני תחילת העבודות.
לפני תחילת הביצוע יש להעביר היתר בנייה של המבנה למדור הזמנות, בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה.
בהגדלות חיבור נדרש היתר בנייה רק אם קיימים שינויים ותוספות בנייה.
3 .ביצוע החיבור, בדיקת הכנות הלקוח ויישום החיבור
לאחר שהלקוח הודיע לחברת החשמל על השלמת ההכנות שסוכמו בתיאום הטכני, וקבלת אישורי הרשויות והתשלום, תחל חברת החשמל בהכנות לעבודות התשתית, במקביל לבקשת אישורי הסדרי תנועה ורישיונות חפירה.
על פי דרישת המתכנן, ייתכנו תיאומי שטח במהלך ההכנות.
חברת החשמל תניח את התשתית והרכיבים הדרושים לצורך החיבור. בסיום עבודות התשתית יחלו עבודות החיבור ע"י מחלקת ביצוע חל"ב עפ"י הלו"ז שסוכם.
4 .הזמנת בדיקת מתקן חשמל והתקנת המונה
לצורך פתיחת חוזה לקוח חדש יש להתקשר 103 .
לאחר פתיחת החוזה, ניתן להזמין בדיקת מתקן, הכרוכה בתשלום נפרד. לאחר הבדיקה יותקן מונה חשמל במבנה וניתן להשתמש בחשמל.

לאור הגידול החד במספר הפרויקטים התחבורתיים שבביצוע או המתוכננים לביצוע בשנים הקרובות, קיימת עליה משמעותית בדרישה לביצוע עבודות חשמל במתח עליון. חברת החשמל עושה מצידה מאמצים רבים על מנת לעמוד בקצב העבודות, אך עדיין מאמצים אלו לא צפויים להדביק את הקצב הנדרש. בשל כך, נאלץ משרד התחבורה לתעדף את פרויקטי התחבורה ולבצע אופטימיזציה לסדר התכנון והביצוע של עבודות החשמל.
תיעדוף זה נערך תוך שיתוף פעולה של חברות התשתית וחברת החשמל, ונועד למנוע מצב בו חברת חשמל מפנה תשומות לפרויקטים שאינם מהווים צוואר בקבוק ולתמוך בזירוז ביצוע הפרויקטים ועמידה בלוחות הזמנים. במסגרת זו הוחלט על נוהל חדש לתהליך ההזמנה, וקידום תכנון וביצוע עבודות מתח עליון. לפי הנוהל החדש, חברת החשמל תחל את שלב התכנון או הביצוע רק לאחר אישור משרד התחבורה וקבלת מיקום בתור העבודות, כשמשרד התחבורה מעדכן בכל ריבעון מחדש ובתאריכים מוגדרים, את תור העבודות. לשם כך מיד לאחר פתיחת ההזמנה בחברת החשמל, נדרשות חברות התשתית להעביר את פרטי ההזמנות בצירוף המשמעויות הקיימות למועד הביצוע, הן מבחינת לו"ז הפרויקט והן מבחינת התחייבויות חוזיות מול צדדים שלישיים ככל שישנן.
על חברות התשתית לשים לב לתאריך סגירת תכנית ביצוע העבודות ולהעביר מספיק זמן מראש את פרטי ההזמנה לפי הפורמט הנדרש.