platform למערכת תיאום תשתיות

מקורות

כתובת
רח' לינקולן 9 תל אביב
מקורות

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת מקורות, מפעילה רשת אספקת מים בפריסה ארצית הכוללת, 3,000 מתקני אספקת מים וכ- 10,000 ק"מ של קווי מים.
החברה פועלת הן כיזם אשר מגיש בקשות להיתר והן כגורם שיש להיוועץ עמו כחברה ממשלתית שעיסוקה אספקת מים.
בהתאם לכך מעבירה חברת מקורות את "שכבת האינטרסים" שלה הכוללת מידע על רשת הפקה, הולכה, איגום ואספקת המים אשר באחריותה וכן דברי הסבר המופיעים גם באתר זה. המטרה, לספק רקע רלוונטי לתיאום עם חברת מקורות במסגרת בקשה למידע ברישוי זמין ובכלל זה גורמים לתיאום וכללים מרכזיים לתיאום עמה.
יובהר, כי מידע זה בא לספק מידע, במקרים בהם מקורות לא מעבירה מידע אחר.

פרטים ליצירת קשר בהתאם לשכבות האינטרסים

  1. ניתן ליצור אתנו קשר בלוח הודעות במערכת תת"ל
  2. ניתן ליצור קשר במייל TamarSupport@mekorot.co.il
  3. טרם הגשת פניה למקורות ניתן לבצע בדיקה עצמית באתר האינטרנט שלנו לבירור האם קיימים / מתוכננים תשתיות מקורות בתחום הפרויקט שלכם. את הבדיקה ניתן לבצע בקישור הבא ללא צורך בהרשמה מוקדמת https://tmr.mekorot.co.il/tamar

 

א. מרחב צפון:
גבולות:
• צפון: הגבול הצפוני של מדינת ישראל – קו רוחב – ראש הנקרה – מטולה – הר החרמון.
• דרום: קו רוחב – בית שאן – חוף כרמל (בית חנניה).
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל – קו אורך – הר החרמון – בית שאן.
• מערב: הים התיכון.

1. יחידת העמקים – תחום שיפוט גיאוגרפי:
מטה היחידה ממוקם בחוף שמן בחיפה ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: בקו רוחב – בית יוסף – עין חרוד – בועיינה – כאבול – מצפה הילה – אכזיב.
• דרום: בקו רוחב – בית שאן – בית חנניה.
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל בקו אורך בית שאן – בית יוסף.
• מערב: הים התיכון בקו אורך קיסריה אכזיב.
2. יחידת הגליל – תחום שיפוט גיאוגרפי:
מטה היחידה ממוקם בראש פינה ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: הגבול הצפוני של מדינת ישראל – ראש הנקרה – מטולה – הר החרמון.
• דרום: בקו רוחב – דושן – רמת צבי – אבטליון – מורשת – אכזיב.
• מזרח: גבולה המזרחי של מדינת ישראל בקו רוחב – בית יוסף – הר החרמון.
• מערב: הים התיכון בקו אורך ראש הנקרה אכזיב.
ב. מרחב המרכז:
גבולות:
• צפון: קו רוחב – צפון בקעת הירדן (מחולה, ברדלה) – נחל תנינים – מעגן מיכאל.
• דרום: קו רוחב – מצפה שלם (ים המלח) – מעלה חבר, בית חגי – מצפון לקריית גת ולאשקלון.
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל – קו אורך – בית שאן – מצדה.
• מערב: הים התיכון.

1. יחידת צפון ירקון – תחום שיפוט גיאוגרפי:
מטה היחידה ממוקם בכרכור ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: קו רוחב – צפון בקעת הירדן (מחולה, ברדלה) – נחל תנינים – מעגן מיכאל.
• דרום: לאורך נחל הירקון – קו רוחב אלקנה רמאללה – כולל בקעת הירדן.
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל בקעת הירדן – ים המלח.
• מערב: הים התיכון – מעגן מיכאל – הרצליה.
2. יחידת דרום ירקון – תחום שיפוט גיאוגרפי:
מטה היחידה ממוקם ברמלה ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: לאורך נחל הירקון – קו רוחב אלקנה רמאללה – כולל בקעת הירדן.
• דרום: קו רוחב – מלשון ים המלח, מצדה סוסיה – מצפון לקריית גת ולאשקלון.
• מזרח: בקעת הירדן.
• מערב: הים התיכון בקו אורך הרצליה – אשקלון.
3. יחידת שפד"ן – תחום שיפוט גיאוגרפי:
מטה היחידה ממוקם במתקן הטיפול בשפכים של איגוד ערים דן בראשון לציון ליד הסופרלנד ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• ממתקן השפד"ן דרומה ברצועת חולות ראשון ויבנה.
ג. מרחב דרום:
גבולות:
• צפון: אשקלון צפון – קריית גת – גלאון – אמציה – כרמל – מצדה.
• דרום: אילת.
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל – ממצדה – עד אילת.
• מערב: מאשקלון לאורך הים התיכון –רצועת עזה –ולאורך גבול מצרים עד אילת.

1. יחידת נגב צפוני – תחום שיפוט גיאוגרפי:
מטה היחידה ממוקם ליד שדרות ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: בקו רוחב – שמורת ניצנים אשקלון צפון לאורך כביש 35 – קריית גת – כפר זוהרים – נגהות.
• דרום: צאלים – ניצנה.
• מזרח: נגוהות -– שקף – נתיבות – צאלים .
• מערב: הים התיכון בקו אורך אשקלון – רצועת עזה, גבול מצרים עד – ניצנה.
2. יחידת נגב מרכזי – תחום שיפוט גיאוגרפי:
מטה היחידה ממוקם בבאר שבע ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: בקו רוחב – מצדה – כרמל -עתניאל – בית קמה – רוחמה – נתיבות – צאלים – ניצנה.
• דרום: בקו רוחב– עידן הר מישר – הר שגיא.
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל בקו אורך מצדה – עידן.
• מערב: הגבול עם מצרים הקטע ניצנה – הר שגיא .
3. יחידת ערבה – תחום שיפוט גיאוגרפי:
מטה היחידה ממוקם בצפון אילת ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
• צפון: בקו רוחב – עידן – הר מישר – הר שגיא.
• דרום: אילת.
• מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל מעידן – לאילת .
מערב: גבול מצרים מהר שגיא – לאילת .
ד. חבל הירדן
ראה "תיאום עם חבל הירדן במקורות בתחום מפעל המים הארצי"

שכבות האינטרסים של מקורות מציגה פוליגונים התוחמים את כל הקווים והמתקנים שבאחריות חברת מקורות ובכללם המוביל הארצי בצירוף טווח מקדמי ביטחון, מרחקי הקרבה הנלווים אליהם עקב השפעות של איכות המים, השפעות מכאניות, אלקטרו מגנטיות ואלקטרוסטטיות. יובהר כי שכבת האינטרסים אינה מציינת את סוג ושם המתקן אלא מספקת פוליגון בלבד. נדרש לתאם עם מקורות בכל פעם שתכנית או היתר או הרשאה נופלים בתחום שכבת האינטרסים למעט במקרים המצוינים בהמשך . במידה ולא נתקבלה כל התייחסות ספציפית מחברת מקורות, כללי התיאום המופיעים להלן יחייבו. בנוסף, תמ"א 34 ב5 קובעת כי יש לקבל חוות דעת של רשות המים לגבי כל קו מים המסומן בתשריט, תיאום זה יתבצע גם מול מקורות.
תנאים לבדיקת בקשה הפגיעה וקבלת אישור על תיאום עם מרחבי מקורות (דרום, מרכז וצפון ולמעט מוביל ארצי- תנאיו בנספח א')
1 .מערכת רישוי זמין תעביר התרעה למקורות על "פגיעה" בשכבות האינטרסים של מקורות.
2 .במידה וישנה "פגיעה" של הפרויקט המתוכנן בתחום שכבות האינטרסים של חברת מקורות, באחריות עורך התכנית ו/או מנהל פרויקט לתאם מדידה של תשתית מקורות, עיליות ותת קרקעיות בשטח המיועד לתכנון, עם גורמי התיאום שתוארו לעיל לפי אזורי מקורות, בהתאם לנוהלי המודדים (מדריך למדידת תשתיות תת קרקעיות) ובפיקוח נציגי מקורות.
3 .במדידה יהיו נוכחים לכל הפחות: עורך התכנית ו/או מנהל פרויקט , מודד מוסמך ונציג מטעם מקורות.
4 .עורך התכנית ו/או מנהל פרויקט יעלה ע"ג מפת המדידה את תוכניות התנוחה והחתכים של הפרויקט המבוקש ואת כל תשתיות המים של חברת מקורות ולרבות את האלמנטים התת קרקעיים עליהם הצביע נציג מקורות וכן רדיוסי המגן של קידוחי המים באם נכללים בשטח התוכנית.
5 .במקרה וידוע על קיום תשתית תת קרקעית יש לבצע חפירת גישוש לצורך איתור ומיפוי של כל התשתיות התת-קרקעית באזור המיועד לתכנון טרם למידע קבלת מידע מתקדם ולרבות: קווי המים העיליים והתת קרקעיים וכן לציין במפת הבקשה למידע מתקדם ,מתקני השאיבה, קידוחי המים בריכות המים, מתקני הגנה קתודית, הדרכים והכניסות למתקנים, וזאת, באמצעות מודד שימומן ע"ח הפונה.
6 .יובהר כי חפירות הגישוש הן באחריות הפונה או נציגים מטעמו ויתבצעו בפיקוח של נציג מקורות.
7 .תיאום הגעת נציג מקורות לשטח, יתבצע לכל הפחות 5 ימי עבודה טרם מועד המדידה.
8 .עורך התכנית ו/או מתכנן הפרויקט יבחן את התכנון שלו בהתאם לדרישות מקורות ובהתאם לנושא התכנון המפורטים להלן ויתכנן את הפרויקט בהתאם לכללים אלו.
9 .קבצי התכנון יוזנו למערכת רישוי זמין בפורמט DWG, בפורמט PDF, וכן בפורמט PLT – באם לא יגיע קובץ התכנון בשלושת פורמטים אלו, לא יעמוד התכנון בתנאי הסף לבדיקתו.
10 .באחריות עורך התכנית ו/או מנהל הפרויקט להעביר תוכנית מעודכנת עם סימון תשתיות מקורות הן בתכנון המפורט והן בחתכים לרוחב. בהתאם לממצאים, יוגדרו אלו תשתיות המיועדות להעתקה על חשבון היזם ו/או הטיפול ההנדסי הנדרש.
11 .תיאום מוקדם- בתוך 30 ימי עבודה, ממועד קליטת התוכנית במקורות, יתקבל מענה לפונה. למען הסר ספק, באם מקורות לא ענתה לפנייה בתוך 30 יום, יוכל הפונה לראות את תשובת מקורות לפנייה כחיובית, וזאת בתנאי שהתכנון עומד בכל הכללים המפורטים במסמך זה בלבד. באם אחד או יותר מהפרטים המתוכננים בתוכנית המוגשת אינו עומד באחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן , יראה הדבר כהעדר אישור מאת מקורות, וזאת על אף שלא התייחסה מקורות לפניית הפונה בתוך 30 ימי עבודה.
12 .מובהר בזאת כי התכנון והביצוע אינם מאושרים עד להשלמת מלוא התנאים כנדרש לעיל , וכי האחריות והשיפוי בגין כל נזק שיגרם למקורות ו/או מי מטעמה כתוצאה מהעבודה המבוקשת, מוטלת על הפונה בלבד.
13 .בעת ביצוע העבודה בשטח יש לתאם עם חברת מקורות פיקוח הנדסי צמוד. תנאים כללים לתיאום עם חברת מקורות ודרישות מיוחדות (למעט המוביל הארצי באמצעות חבל הירדן כמופיע בנספח א')
כלל, יש לתאם עם חברת מקורות בכל מקרה בהן מזוהה פגיעה בשכבת האינטרסים או תמ"א 34 ב5 למעט המקרים הבאים:
1 .כל שינוי או תוספת שאינה חורגת מתחום המבנה הקיים בגובה פני הקרקע ולרבות:
א. תוספת קומות בלבד למבנה קיים.
ב. תוספת מרפסת תלויה בלבד למבנה קיים (מדובר במרפסת שנבנית שלא ע"ג הקרקע וללא בניית יסודות לעומק הקרקע).
ג. הוספת מעלית בלבד למבנה קיים.
2 .כל שינוי בשימושי הקרקע שאינו מחייב אישור משרד הבריאות
ספציפיות נושאים פרטניים:
א. קידוחי מי שתיה
• מקורות לא תיתן אישור להקמת תחנת דלק בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה
• כל בינוי בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתיה יהיה בהתאם לתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה) התשנ"ה 1995 ובאישור משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה
ב. התנאים לביצוע קידוחי קרקע/ ניסיון:
1 .על מנת לאשר ביצוע קידוחי ניסיון וחפירת בורות נדרש:
1.1 לבצע סימון המקומות המיועדים לביצוע קידוחים ו/או חפירות בשטח
1.2 לערוך סיור עם נציג מקורות ע"מ לסמן קווי מקורות בשטח בליווי מודד מטעם הפונה ולאשר את מיקום הקידוחים ו/או חפירת הבורות.
1.3 בכל מקרה, בעת ביצוע קידוחים ו/או חפירות, יש לשמור מרחק אופקי ממתקני מקורות בהתאם לפירוט הבא:
1.3.1 לפחות 7 מ' מקו בטון / אסבסט.
1.3.2 לפחות 5 מ' מקו פלדה
1.3.4 לאחר מילוי התנאים שהוצגו, ניתן לבצע את קידוחי הניסיון.
1.3.5 האישור הנ"ל, אינו מהווה אישור לתכנון ו/או לביצוע כל עבודה נוספת בתחום פרויקט שהוגש.
ג. התנאים להנחה או שדרוג קווי ביוב / דלק / קולחים / ניקוז, קו מלמ"ש (מים לא למי שתיה):
1 .הנחת קווי ביוב / דלק / קולחים / ניקוז בסביבת תשתיות מי שתיה ובתחומי רדיוס מגן מחייבת קבלת אישור ממשרד הבריאות.

2.1 קו מאסף עד לקוטר "12 – יבוצע במקביל לקווי המים במרווח אופקי של 5 מ' לפחות.
2.2 קו מאסף בקוטר של מעל "12 – יבוצע במקביל לקווי המים במרווח אופקי של 5 מ' לפחות.
2.3 קו מאסף בקוטר של מעל "36 – נדרשת התייחסות פרטנית של משרד הבריאות.
2.4 כאשר מדובר בקווי אסבסט ובטון, ולאור רגישותם, תועבר התייחסות פרטנית.
2.5 שוחות קווי ביוב, נקודות בדיקה ומתקנים, יהיו במרווח אופקי של 6 מ' לפחות מקווי המים.
2.6 חציית קווי המים תבוצע מתחת לקו מקורות, במרווח של 1 מ' לפחות ובקידוח אופקי.
2.7 יש להגן על קווי הביוב ע"י שרוול הגנה, כאשר מרווח בין צינור קווי הביוב לבין צינור מי השתיה הוא 1 מ' לפחות. שרוול המגן יהיה במרחק 6 מ' מכל צד של הצינור (סה"כ 12 מ').
2.8 לקווים בקוטר של מעל "60, תידרש התייחסות פרטנית.
2.9 הנ"ל, אינם באים במקום הנחיות משרד הבריאות, אלא בנוסף להן. יש לקחת בחשבון כי יתכן ודרישות משרד הבריאות יהיו מחמירות יותר באשר למרווחי הביטחון הנ"ל.
ד. התנאים למתן היתר בסביבת מתקן הגנה קתודית ו\או קווים המוגנים קתודית;
1 .עבור הקמת מתקן הגנה קתודית בזרם מאולץ- כאשר המרחק קטן מ- 200 מטר – יש להגיש תכנון המתקן עם חישובי השפעה של שדה האנודות.
2 .הקמת שדה אנודות במרחק קטן מ- 200 מטר – תאום עם נציג מקורות.
3 .עבור הנחת קווים\עמודים\מבנים מתכתיים – קווי מקורות מוגנים במערכת הגנה קתודית בזרם מאולץ, יתכנו השפעות שליליות עקב זרמים תועים.
4 .על בעל התשתית (החוצה או מקבילה לקווי מקורות) להיערך לביטול השפעות שליליות ע"י אחד או יותר
מהחלופות שלהלן:
4.1 ויסותי זרם לצורך ביטול השפעות (בתאום מראש).
4.2 הרחקת התשתית מהקו המוגן.
4.3 הרחקת קווי מקורות מתשתיות מתוכננות (ע"ח היזם).
4.4 חברת מקורות לא תפסיק או תשנה ערכי הפעלת המתקנים לצורך ביטול השפעות שליליות על כל תשתית מתוכננת הסמוכה או חוצה קווים מוגנים.
4.5 חברת מקורות לא תישא באחריות נזקי קורוזיה בסמוך ואו בחציית קווי מקורות.
4.6 יש להגיש תוכנית "עבודות הכנה להגנה קתודית" ע"י יועץ קורוזיה בתכנון קו פלדה המקביל או חוצה קו מקורות, תוכניות אלה יאושרו לביצוע ע"י נציג מקורות במרחב .
4.7 עבודות הגנה קתודית על קווי מקורות יבוצעו בפיקוח נציג החברה ובתאום מראש. אין לבצע עבודות הגנה קתודית על תשתיות סמוכות לקווי מקורות לרבות הקמת מתקני ה"ק בזרם מאולץ ללא תאום עם נציג מקורות
4.8 אין להקים תשתית תת קרקעית מתכתית במרחק אופקי קטן מרדיוס של 150 מטר מקצה שדה אנודות בזרם מאולץ.
4.9 מיגון יסודות עמודי חשמל- למניעת קורוזיה, נדרש למגן את יסודות עמוד החשמל המוטמנים בקרקע בעטיפת בטון בעובי של לפחות 10 סנטימטרים לעומק כל היסוד התת קרקעי.
ה. התנאים כאשר הפונה הוא נתג"ז – התיאום יהיה בהתאם לנספח טכני החתום בין שני גופים
ו. התנאים כאשר הפונה הוא בזק – התיאום יהיה בהתאם לאמנה החתומה בין שני גופים
ז. התנאים כאשר הפונה הוא חברת החשמל: התיאום יהיה בהתאם לנספח טכני החתום בין מקורות לחח"י

תנאים כלליים למערכת רישוי זמין
מסמך זה מגדיר קביעת מגבלות ודרישות כלליות במסגרת תכנון וביצוע עבודות הדורשת היתר בניה אשר הינן בממשק עם "מפעלי המים – המוביל הארצי", של מדינת ישראל
חברת מקורות – חבל הירדן הינה הגוף המחזיק בנאמנות עבור המדינה את "מפעלי המים" ולפיכך, בכל הקשור לתאום תכנון וביצוע במסגרת היתרי בניה, על עורכי הבקשה לפעול בהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה.
א. רקע כללי:
המוביל הארצי – הוקם בהתאם לתוכנית מפעל מים מאושרת כהגדרתה בחוק המים " תוכנית מפעל המים הארצי – שלב א'", אשר הודעה על אישורה פורסמה ב"רשומות" ביום 04.06.1964 ,ילקוט פרסומים 1090.
ותוכנית מפעל מים – "קביעת אתר למפעל הסינון והתאמת שטחים להקמתו".
מפעל הטיית המעיינות המלוחים – הוקם בהתאם לתוכנית מפעל מים מאושרת כהגדרתה בחוק המים " הטיית המעיינות המלוחים שלב א' – שינוי", אשר הודעה על אישורה פורסמה ב"רשומות" ביום 18.06.1964 , ילקוט פרסומים 1099.
שתי התכניות אושרו ע"י הועדה המחוזיות לתכנון ובניה.
למפעלי המים שלעייל נקבעו "רצועות מגן" הדרושות לשם שמירה על מקור המים, התעלות, הקווים והמתקנים לצורך אחסנתם, הובלתם תחזוקתם השוטפת ועבודות פיתוח עתידיות, כל זאת כפי שנקבע בתוכנית מפעל המים ובהתאם לצרכי משק המים

המוביל הארצי מורכב משני אזורים מובל פתוח ומובל סגור.
מובל פתוח
תחילתו של המוביל הארצי הינו בתחנת השאיבה ספיר שלחוף הכנרת, ליד טבחה. תחנה זו מרימה לגובה של 256 מטרים עד לתעלת הירדן הפתוחה.
מתעלת הירדן נכנסים המים למאגר צלמון ומשם מעלה אותם תחנת השאיבה צלמון לגובה של 115 מטרים ומזרימה אותם שוב לתעלה בית נטופה עד למאגרי נטופה אשר באתר אשכול, לצורך הטיפול באיכותם.

מובל סגור
המים המסוננים היוצאים ממפעל הסינון המרכזי אשר באתר אשכול נכנסים אל תוך צינור סגור בקוטר "108 אורך הצינור עד לתחנת ראש העין הוא כ- 84 ק"מ.
בתחנת זאב מתחבר "המוביל הארצי" לקווי מפעל ירקון-נגב ומימי המוביל ממשיכים דרכם דרומה.
אורך המוביל מהכנרת ועד לראש העין הוא כ- 130 ק"מ

מפעל הטיית המעיינות המלוחים –
מפעל הטיית המעיינות המלוחים (ה.מ.מ.) הוקם בשנת 1964 במסגרת הקמת המוביל הארצי, על מנת למנוע זרימת מעיינות מלוחים לכנרת, ועל ידי כך להקטין את ריכוז הכלורידים במים המסופקים למוביל הארצי.
המפעל, שאורכו כ-25 ק"מ עובר במקביל לחוף המערבי של הכנרת ובתחום העיר טבריה, החל במעיינות נור (טבחה) ומסתיים דרומית לשפך הכנרת לירדן.

תוכניות "מפעל המים" קבעו רצועות מגן ברוחב משתנה לשם שמירה על איכות המים, אחסנתם, הובלתם ועל מנת לאפשר יכולת תחזוקה ופיתוח עתידי של מפעלי המים. רצועה זו מגבילה בניה ונטיעה ואוסרת השקייה בקולחין.
בנוסף נקבעו תחומי חלחול וניקוז שלהם השפעות על איכות המים הזורמים במוביל הארצי.
תחומים אלו מגבילים הקמת מתקנים ומבנים אשר עלולים לגרום לזרימה או חלחול של שפכים או קולחין אל עבר רצועת המגן.
בתחום זה חל איסור השקייה בקולחין.
בשנת 1997 הנחה מתכנן המחוז את המתכננים האזוריים, להתייחס לרצועת המגן בכל התכניות הקשורות למוביל הארצי שמטרתן שינוי ייעוד מהייעוד המאושר עפ"י התוכניות הקיימות.
מסמך הוראות הנוגעות לרצועת המגן

כמו כן הטמיעו תמ"א 34 ב' 5 ותמ"א 1 – חטיבת המים את הרצועה. רצועות ותחומים אלו מוצגים בשכבת האינטרסים של מקורות.

כאמור לעייל, תוכנית "מפעל המים" אשר קבעה בין היתר את גבולות רצועת המגן המוכרזת, הוקמה בהתאם ל"חוק המים" אשר קבע איסור בנייה ונטיעה בתחום גבולות אלו. כל פעילות אחרת בתחום זה הינה בסמכות מנהל רשות המים.
בשנת 1961 הוסמכה מקורות חברת מים בע"מ, עפ"י סעיף 46 לחוק המים באישור הממשלה להקים את מפעל המים הארצי, לנהלו, לספק מים ממנו ולהחזיקו במצב תקין, לשפרו, להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה לאספקת מים ממנו.

מובל פתוח (מתחנת ספיר ועד לאתר אשכול) – אתר ספיר – נקודת המוצא של מפעל המים הארצי, ממוקם בחוף הצפון-מערבי של הכנרת. מאתר ספיר מועלים המים דרך קו הלחץ.
תעלת הירדן – הינה תעלה פתוחה המזרימה מים מקו לחץ ספיר ועד לתחנת צלמון. התעלה הינה תעלה טרפזית חצובה בסלע אשר עליו הוצבו פלטות בטון שאורכה הכולל הינו כ- 2.16 ק"מ.
רוחב רצועת המגן בתחום זה הינו כ-100 מ'.

אתר צלמון-באתר מאגר תפעולי המשמש לוויסות בין כמות המים המופקת בתחנת ספיר לבין הכמות הנשאבת ע"י תחנת צלמון. מאתר צלמון מועלים המים דרך קו הלחץ.
תעלת עילבון– הינה תעלה פתוח המזרימה מים מקו לחץ צלמון ועד למנהרת עילבון אשר המבנה ההנדסי שלה זהה למבנה תעלת הירדן. אורכה הכולל הינו כ- 800 מ'. תעלת נטופה – הינה תעלה פתוחה המזרימה מים ממנהרת עילבון ועד לאתר אשכול. התעלה הינה תעלה קעורה עשויה פלטות בטון.

אתר אשכול – ממוקם באזור צומת המוביל. אל האתר מגיעים מי הגלם הנשאבים מהכנרת דרך המובל הפתוח אל מאגרי נטופה.
בתחום האתר מבנים ומתקנים שונים אשר באמצעותם מבוצע טיפול באיכות המים כולל תהליך סינון.
מובל סגור מאתר אשכול תחנת זאב (ראש העין)–
לאחר הטיפול במים המבוצע באתר אשכול, זורמים המים בגרביטציה במערכת סגורה הטמונה בתת הקרקע.
אתר (תחנת) מנשה – באזור קיבוץ הזורע, משמשת כבוסטר ומאפשרת תגבור של ספיקת המים דרומה.
אתר (תחנת) מצר – באזור צומת נרבתא ובצמידות לבית חולים שער מנשה, התחנה מהווה צומת הידראולית מרכזית במטרה
לאפשר אספקת מים בתחום נרחב של ספיקות.
אתר(מגוף) תנובות – שוחה המכילה מגוף פרפר שמשמש לסגירת חרום לצורך ניתוק מקטע לטובת ביצוע פעולות אחזקה.
אתר (תחנת) זאב – באזור קיבוץ גבעת השלושה, מטרתה לחלק ולווסת את מי המוביל הארצי לקווים הראשיים המוליכים מים למרכזי האוכלוסיה הגדולים במרכז הארץ ולנגב.
בתחום האתרים, התחנות, חיבורי הצרכן, ארגזי האוויר וארגזי הניקוז לא ניתן לאשר כלל היתרי בניה למעבר תשתיות. בממשקים האחרים עם" מפעלי המים" יש לפעול בהתאם להנחיות, התנאים והדרישות המפורטים במסמך זה.

מפעל המים הארצי- המוביל הארצי ומפעל הטיית המעיינות המלוחים
ככלל, יש לתאם ולקבל את אישור מקורות חבל הירדן בכל מקרה בו מזוהה פגיעה בשכבת האינטרסים תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5 ו/או ו/או בתחום חלחול וניקוז.
כאשר הפגיעה הינה בתחום חלחול וניקוז בלבד, אין צורך בתאום במקרים המפורטים להלן:
1 .תוספת קומות בלבד למבנה קיים (תוספת אשר איננה כוללת שינויים במערכת הביוב).
2 .תוספת מרפסת תלויה בלבד למבנה קיים (מדובר במרפסת שנבנית שלא ע"ג הקרקע וללא בניית יסודות לעומק הקרקע).
3 .הוספת מעלית בלבד למבנה קיים.
כל יתר הבקשות להיתר אשר פוגעות בתחום חלחול וניקוז מחייבות תאום וקבלת אישור מקורות חבל הירדן.
העקרונות הכללים לתכנון היתר בניה בתחום חלחול וניקוז יהיו כמפורט להלן:
1 .במבנים, מתקנים ותשתיות אשר בהם שימושים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע העלולים לחלחל או להתנקז אל
תחום רצועת המגן של המוביל הארצי יש לנקוט באמצעים שיתנו פתרון ומענה למניעת זיהום ולהגנה מפני
חלחול וניקוז אל תחום רצועת המגן של המוביל הארצי כמפורט:
א. תשטיפים ינוקזו למערכת הביוב.
ב. ינקטו אמצעים למניעת גלישת מי נגר אל תחום רצועת המגן של המוביל הארצי.
ג. משטחי תפעול ואזורי פריקה וטעינה יתוכננו עם רצפה מחומר אטום ולא מחלחל וניקוזם ייאסף למערכת טיפול לפני הזרמה למערך הביוב.
ד. מיכלי דלק/סולר/נפט/שמנים עיליים יוצבו במאצרה אטומה בפני חלחול ובנפח של 110% מנפח המיכל הגדול ביותר המאוחסן בתוכה. המאצרה תהייה מוגנת מפני גשם ושטפונות. בנקודת היציאה יותקן מגוף אשר יהיה סגור וייפתח לניקוז מיי גשם בלבד.
ה. מיכלי דלק/סולר טמונים תת קרקעיים יבוצעו ויתוחזקו עפ"י תקנות המים מניעת זיהום מים ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
ו. אמצעים אלו יוצגו בבקשה להיתר הבניה.
2 .במערכות ביוב/קווי דלק/ גז/ וכו' בתחום החלחול והניקוז אשר חוצות את מנהרות המוביל הארצי יש לתכנן בהתאם למפרט 1/2005.4.060 מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית.
3 .במבנים, מתקנים ותשתיות בעלי יכולת השפעת קורוזיבית בלבד יש לתכנן בהתאם למפרט 387 מיום 02.08.2011.
מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית כאשר תחום הבקשה להיתר הינו בתחום תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5 חלה חובת תאום וקבלת אישור מקורות חבל הירדן והיתר מנהל רשות המים בהתאם לחוק המים.

העקרונות הכללים לתכנון היתר בניה בתחום תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5 יהיו כמפורט להלן:
1.לא יינתן אישור לבנייה ונטיעה בהתאם לחוק המים.
2 .ניתן לאשר מעבר תשתיות חוצות בלבד כגון: כבישים, מסילות ברזל, קווי חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת וגז.
3 .ניתן לאשר שבילים, מתקני פנאי ונופש, שילוט וכדומה רק לצורך מימוש אינטרס ציבורי.
סעיפים 3,2 יאושרו רק לאחר תאום הנדסי מול מקורות חבל הירדן, חתימה על כתב התחייבות כלפי מקורות וקבלת היתר מנהל רשות המים (מבוצע באמצעות מקורות בגמר התאום ההנדסי).
הכללים הפרטניים לתכנון היתר בניה בתחום תמ"א 34ב'5 או/ו תוכניות מפעל המים יהיו כמפורט להלן:
1 .ככלל, מעבר תשתיות חוצות את תוואי מפעל המים הארצי יתוכננו ויבוצעו בניצב לציר צינור בקידוח אופקי/ אינטגראלי בהתאם להוראת מהנדס ראשי מס': 332.019.
2 .בורות הקידוח יבוצעו מחוץ לגבולות רצועת המגן. מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכניתתכנון עומק הקידוח המינימאלי יהיה במרחק של לפחות 2.5 מ' בין ה-I.L של הצינור לבין ה-T.L של שרוול המגן וזאת לרוחב כל תחום רצועת המגן. יש לקחת בחשבון שבכל חציה תעשה בדיקה פרטנית בהתאם לכלל המגבלות הקיימות ובהתאם לכך יקבע עומקו הסופי של הקידוח.
3 .בקווי ביוב/קולחין יש לתכנן שוחות ביקורת לניטור דליפות מהצינור. שוחות הביקורת יבוצעו מחוץ לגבולות רצועת המגן. בהתאם לפרט שישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית
4 .במבנים, מתקנים ותשתיות בעלי יכולת השפעת קורוזיבית בלבד יש לתכנן בהתאם למפרט 387 מיום 02.08.2011. מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית
5 .בכבישים ומסילות ברזל נדרש לתכנן מבנה מיגון לקו המוביל הקיים שמטרתו לבודד את עומסי הכביש מעל הצינור.
במקרים אשר בהם לא ניתן להפסיק את תנועת התחבורה, נדרש לתכנן פיתרון הנדסי שבין היתר יכלול הוספת קו מקביל לגיבוי.
במקרה של גישור, הניצבים יתוכננו מחוץ לגבולות רצועת המגן. יש לשמור על כך שביסוס הניצבים יהיה בעומק מינימאלי כזה שיאפשר חפירה לטובת פיתוח עתידי ותחזוקה של תשתית מקורות. כמו כן, יש לשמור על גובה מינימאלי בין תחתית הגשר לבין הקרקע המכסה את צינור המוביל, כך שתתאפשר יכולת התחזוקה והפיתוח של המוביל הארצי.
הניקוזים יהיו אל מחוץ לרצועת המגן. הפיתוח הנופי לא יכלול נטיעת עצים או כל צמחיה אחרת העלולה להסב נזק ישיר לצינור המוביל. יש לקחת בחשבון שבכל חציה תעשה בדיקה פרטנית בהתאם לכלל המגבלות הקיימות ובהתאם לכך ייקבע הפיתרון ההנדסי הנכון על כלל המערכות הנלוות לו כדוגמת:
סיבים אופטיים, חשמול, תמרור, צמחיה וכו', כך שיכלול מענה למיגון הקיים ושמירה על יכולת הפיתוח והתחזוקה כולל דרך גישה רציפה לתפעול שוטף.
6 .חשמל – מתח נמוך, מתח גבוה, מתח עליון, מתח על.
מתח נמוך:
1 .יסודות עמודי חשמל מתח נמוך, יימצאו לכל הפחות במרחק 5 מטר מרצועת המגן.
2 .מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של לפחות 5.2 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.
3 .מערכות תת קרקעיות, יונחו במרחק מינימאלי של 3 מטר מרצועת מגן.
4 .אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת.
מתח גבוה:
5 .יסודות עמודי חשמל מתח גבוה 22 ק"ו, יימצאו במרחק מינימאלי של 7 מטר מרצועת המגן.
6 .מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של לפחות 5.2 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.
7 .אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת.
מתח עליון:
1 .יסודות עמודי חשמל מתח עליון יימצאו במרחק מינימאלי של 17 מטר מרצועת המגן.
2 .מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של לפחות 5.2 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.
3 .מערכות תת קרקעיות, יונחו במרחק מינימאלי של 3 מטר מרצועת מגן.
4 .אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת.
5 .מתן האישור מותנה בהמצאת דו"ח מעבדה של חברת החשמל על השפעות התחשמלות והשראות.
מתח על:
1 .יסודות עמודי חשמל מתח על, יימצאו לכל הפחות במרחק 40 מטר מרצועת המגן.
2 .מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של לפחות 5.2 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.
3 .מערכות תת קרקעיות, יונחו במרחק מינימאלי של 3 מטר מרצועת מגן.
4 .אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת.
5 .מתן האישור מותנה בהמצאת דו"ח מעבדה של חחי על השפעות התחשמלות והשראות.

שלבים בתהליך תאום היתר בניה בתחום חלחול וניקוז:
1 .בזיהוי ממשק בין תחום הבקשה להיתר לבין תחום החלחול והניקוז אשר בשכבת האינטרסים של מקורות חבל הירדן, יעביר המתכנן פניה למקורות בה יבהיר את מהות הבקשה להיתר + מפת מדידה, בהתאם לנהלי המודדים.
2 .בהתאם לתחום שיתקבל תעביר מקורות את תחומי החלחול והניקוז אותם יטמיע המתכנן בתוכנית המדידה.
3 .תכנון הבקשה להיתר ייעשה בהתאם להנחיות שפורטו מעלה.
4 .מקורות תבחן את התכנון בהתאם להנחיות המופיעות במסמך זה ותודיע למתכנן באם השלים את כלל הדרישות. שלבים בתהליך תאום היתר בניה בתחום תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5:
1 .בזיהוי ממשק בין תחום הבקשה להיתר לבין שכבת האינטרסים של מקורות חבל הירדן, יעביר המתכנן פניה למקורות בה יבהיר את מהות הבקשה להיתר + מפת מדידה בהתאם לנהלי המודדים. במידה וישנה התוויה עקרונית של התשתית, יש להעביר גם אותה.
2 .בהתאם לתחום שיתקבל תעביר מקורות את הגבולות הרלוונטיים שצויינו במסמך מעלה + סימון תוואי משוער של צינור המוביל הארצי אותם יטמיע המתכנן בתוכנית המדידה. תוכנית זו תשמש לצורך ביצוע חפירות גישוש לגילוי מיקום ועומק מדוייקים של הקו.
3 .לטובת ביצוע חפירות הגישוש יתאם בעל ההיתר מועד לביצוע הגישושים בשטח, וזאת לפחות 72 שעות מראש טלפונית אל מול נציג מקורות.
4 .את ממצאי הגישוש שיאותרו בחפירות יש להטמיע בתכנון הבקשה להיתר בניה. כמו כן, הבקשה תכלול את כלל ההנחיות המופיעות מעלה.
5 .יש להעביר למקורות את התכנון בשלושה עותקים בצירוף CD .תנוחה+ חתך+פרטים רלוונטיים. הדיסק יכיל קבצים רלוונטיים למיקום החציה בלבד בפורמט DWG ו-PDF.
6 .מקורות תבחן את התכנון בהתאם להנחיות המופיעות במסמך זה ותודיע למתכנן באם השלים את כלל הדרישות.
7 .בהנחה שהושלמו הדרישות, יוטמע החומר במערכות מקורות, יוכנו ע"י מקורות כתב התחייבות כלפי מקורות+היתר מנהל רשות המים (בהתאם לחוק המים) לחתימת היזם. מצ"ב נוסח סטנדרטי.
מסמך 'היתר רשת המים' כתב התחייבות למוביל הארצי

לאחר חתימת היזם יועבר התכנון +המסמכים בסעיף מעלה לרשות המים לקבלת היתר מנהל רשות המים על מנת שניתן יהיה לתאם מועד ביצוע.
8 .ביצוע העבודות בתחום רצועת המגן יהיה רק לאחר קבלת היתר מנהל רשות המים ובפיקוח של נציג מקורות.
9 .לתשומת לבכם, מקורות לא תישא בכל אחריות לעמדה שונה שתתקבל מרשות המים בנוגע למתן אישור ו/או אופן הביצוע.
מועד הביצוע עלול להיות מושפע משיקולים בלעדיים של מקורות המושפעים מתוכנית אספקת מים, תנאים סביבתיים, הגבלות בטיחות ועוד וכי אין בכל אלה לחייב את מקורות בכל פיצוי כלשהו.
הכללים הפרטניים לביצוע בתחום תמ"א 34ב'5 או/ו תוכניות מפעל המים יהיו כמפורט להלן:
1 .עבודות הקמת התשתית תבוצע אך ורק בהתאם לתוכניות שאושרו בתאום מול מקורות.
2 .לטובת הכניסה לביצוע, יתאם בעל ההיתר/היזם/המתכנן/הקבלן מועד לביצוע העבודות בשטח, וזאת לפחות 72 שעות מראש טלפונית אל מול נציג מקורות.
3 .במסגרת העבודות אין להעמיד כלים כבדים בתחום רצועת המגן ואין לשנע כלים כבדים מעל תשתית מקורות. כמו כן אין להעמיד חומרי עבודה כגון: ערימות עודפי עפר או כל חומר אחר מעל צינור המוביל הארצי.
4 .בעת עבודה המצריכה הידוק שכבות תבוצע מדידת זעזועים. אין לבצע חפירה בפיצוץ.
5 .נדרש לשמור על דרך גישה רציפה לטובת תפעול שוטף של המוביל הארצי, הן בעת הביצוע והן בשלב הסופי.
6 .בגמר ביצוע העבודות נדרש לסמן באמצעות עמודי סימון את מיקום התוואי החוצה על גבולות רצועת המגן, בליווי מודד מוסמך.
7 .בגמר ביצוע העבודות יש לפנות את השטח מכל פסולת בניין.
8 .בגמר העבודות יש להעביר תוכנית עדות למקורות חתומה ע"י מודד מוסמך.
הערות כלליות:
1 .באחריות מבקש ההיתר/עורך הבקשה/ הקבלן המבצע לאתר את כלל התשתיות ולקבל אישורים מכל הגופים הרלוונטיים. אחריות לכל פגיעה בתשתיות קיימות תחול על היזם.
2 .באחריות מבקש ההיתר/עורך הבקשה/ הקבלן המבצע לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לתחזק את המתקן ולמנוע כל נזק למקורות ו/או לאחרים בגוף וברכוש.
3 .הנחת תשתית חוצה בתחום רצועות המגן של המוביל הארצי אינה מקנה זכויות במקרקעין. לאחר בדיקת הבקשה, הפונה יקבל תשובה ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני – נדרש אישור קבלת ההתייחסות.

את הבקשות בהתאם להנחיות המצורפות, יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני: rpritzker@mekorot.co.il.
ניתן לשלוח (עותקים קשיחים, דיסק ומכתב בקשה) בדואר ישראל ל:
"מקורות חברת המים הלאומית", ת.ד 10038 חיפה, מיקוד 2611001.
או ע"י שליח לכתובת: רח' טובים 2 חוף שמן חיפה (להשאיר בשער המתקן בשעות העבודה 06:30-16:30.)
על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:
1 .מכתב פניה הכולל: מהות הבקשה ,שם הפונה , כתובת ,טלפון/פקס/נייד של איש קשר, כתובת מייל של מגיש הבקשה, מיקום העבודה ומהותה.
2 .קבצי DWG (גרסה 2007) ו PDF הכוללים מצב מוצע (תנוחה ) מפה מצבית באזור העבודה כולל מיפוי תשתיות חברת מקורות (מתקנים קווים והגנה קטודית).
על הקבצים להיות מעוגנים ברשת "ישראל החדשה" (קואורדינטות) .
גודל קובץ מקסימלי שניתן לשלוח MB8 ניתן לכווץ בתוכנת ZIP בלבד.
יש לצרף את הקבצים ישירות למייל ולא דרך אתרים חיצוניים (ג'מבו מייל, גוגל דרייב וכו').
לחידוש אישורי חפירה יש לקיים את התנאים לעיל.
לבדיקה לאחר מילוי דרישות יש לשלוח עותקים קשיחים, דיסק מכתב ההתייחסות ממקורות ואת מכתב הפנייה.
הנחיות להגשת בקשה להיתר חפירה מחברת מקורות – מרחב הצפון
המידע הנ"ל משמש לצורך תכנון בלבד ואינו מהווה אישור לתחילת עבודות כלשהן
אין במידע זה כדי לשחרר את מבקש המידע להיתר מאחריות לביצוע הוראת כל דין