platform למערכת תיאום תשתיות

חברת קצא``א

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת קו צינור אירופה – אשקלון

קיומו של גשר יבשתי צר בין ים סוף לים התיכון, הוביל באמצע המאה הקודמת להחלטה על הנחת צינור דרך דרום המדינה וביחד עם מסופי אחסון, להשתמש בו להובלה של נפט גולמי ממקורות ההפקה במפרץ הערבי ללקוחות באירופה.

חברת קו צינור אילת אשקלון נוסדה בשנת 1968 כממשיכת דרכן של חברות אשר הובילו נפט בשנות החמישים והשישים דרך אותו גשר יבשתי. החברה פעלה בהצלחה בתקופות של שינויים דינמיים בשוק הדלק המקומי והבינלאומי ובימים קשים של תהפוכות פוליטיות. בעקבות סיום הזיכיון שניתן לחברה להקים ולהפעיל את מתקני הנפט, הועברה הפעילות לחברה חדשה שהוקמה למטרה זו, חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ (קצא"א).

מערכת קווי הדלק של קצא"א להובלת נפט גולמי כוללת 3 קווים. הגדול מביניהם הוא קו "42 באורך 254 ק"מ, המחבר את נמל הנפט לחוף ים סוף עם נמל הנפט באשקלון, אשר לחוף הים התיכון. שני הקווים הנוספים מזינים את בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד. החברה מפעילה שני נמלי נפט ושני מכללים עם נפח אחסון כולל של 3.7 מיליון מטרים מעוקבים לנפט גולמי ומוצרי דלק.

קצא"א הינה חברה העוסקת בהולכת נפט גולמי ותזקיקי נפט באמצעות צנרת תת-קרקעית בפריסה ארצית. קווי הדלק עוברים בתחומי רשויות מוניציפאליות רבות, חוצים אזורים חקלאיים ועירוניים וכן תשתיות ארציות כגון: כבישים, מסילות רכבת, קווי חשמל, קווי מים, כבלי תקשורת ומערכות על ותת-קרקעיות נוספות.
לאור כל זאת, קיים צורך בהנחיה, תיאום והגדרה של כלל הפעילויות הטכניות והבטיחותיות הנחוצות לפעילות בסביבת קווי הדלק.
מטעמי בטיחות ועל פי דין, כל פעולה בסביבת תשתיות הצנרת מחייבת תיאום פרטני עם החברה.
לקבלת מידע ופרטים נוספים על תיאום עבודה וקבלת היתרים נא לפעול בהתאם להנחיות שלהלן:
1. כתובות לפניה ראשונית: דואר אלקטרוני בקשות מידע : meida@eapc.co.il, 08-6740682/3
2. בפניה לקבלת נתונים (רצועת קו קצא"א) או בתיאום ראשון – יש להעביר על מפה בקנה מידה גדול (סביב 1:50,000) על רקע קואורדינטות ארץ ישראל החדשה, קובץ אחד בפורמט PDF, עם אזור הפרויקט מסומן בצבע בולט. מדובר במפת הִתְמַצְּאוּת פשוטה בקנה מידה גדול עם גבולות אזור העבודה מודגש.
3. השרטוטים המוגשים ביחד עם הבקשות לאישור העבודה עוברים מספר תחנות עבודה, לכן יש לדאוג לשלוח את המפות והבקשות במדיה מגנטי (EMAIL)
4. בפניה יש לפרט את מהות העבודה בצירוף תוכניות (פורמט PDF).
5. במקרה של חצייה יש להגדיר את התשתית המתוכננת (צינור מים, ביוב, דלק, גז, כבל חשמל, תקשורת וכו') מידות הגוף החוצה (כגון קוטר) סוג החומר החוצה (לדוגמא: מתכת/פלסטיק/בטון וכו').
6. פרויקטים מחוץ לרצועת הקווים מקבלים תשובה ואישור מהיר.
7. פרויקטים שכרוכים בעבודות ברצועת קו של קצא"א מגיעים לדיון פנימי של קצא"א להגדרת תנאים הנדסיים של חצייה (הצטלבות).
8. כל פעולה שתהיה בגבולות הרצועה, כולל מדידה, מחויבת באישור בכתב מקצא"א, בתיאום מראש ופיקוח צמוד של פקח קצא"א.
9. תהליך אישור תכנון נדרשות מדידות מיקום ועומק צינור הדלק בנקודת ההצטלבות ע"י חברה שמתמחה באיתור תשתיות בשיטה ללא הרס-שאיבת עפר ללא כל חפירות עם כלי הנדסי , (לדוגמא: מאיה, די-טק, נט-קום ועוד) ובליווי מודד מוסמך.
10.תכנון חצייה של קו הדלק יכלול שרטוטים של תנוחה, חתך לאורך קו הדלק ולרוחב קו הדלק, רום תחתית הצינור (IL) רום מפלס עליון הצינור (TL), רום הקרקע על רקע קואורדינטות ארץ ישראל החדשה.
11 . עבור הצטלבות עם חפץ מוליך יש לבצע תכנון הגנה קטודית. ככלל יש לתכנן שהחציה תהיה ניצבת לצינור הנפט ולפחות 2 מ' מתחתיתו (IL) לכל רוחב הרצועה (של איזור החצייה).
12 . חברת קצא"א חייבת קשר ישיר עם היזם (בעל שליטה על תשתית המצטלבת עם קו הדלק) ולצורכי כך נציג היזם חייב לחתום על "כתב בקשה למתן היתר" שנשלח בתום אישור תכנון ולחתום על נספח ביטוח מתאים.
13 . יש לקחת בחשבון דרישות בטיחותיות עבור עבודה ברצועת קו של קצא"א.
14 . עבור תיאום ביצוע מדידות לצורכי תכנון, נדרשים מפת התמצאות בקנה מידה גדול (סביב 1:50,000).

במידה שמדובר באיתור תשתיות לאורך קו קצא"א ניתן להגדיר אזור העבודה גם ע"י מד קילומטרים של קו הדלק. למען הסרת ספק, כל פעולת איתור תבוצע עם שיטות איתור ללא הרס (מגנטי – השראתי ו/או שאיבת עפר).