platform למערכת תיאום תשתיות

אודות

בשנים האחרונות ממשלת ישראל משקיעה השקעה חסרת תקדים בתשתיות אנרגיה ומים ובפיתוח רשת תחבורה ענפה. כחלק ממהלך זה, משרד התחבורה שוקד על בניית מערכות להסעת המונים הכוללות מסילות רכבת, קווי מטרו, רכבות קלות, מאות קילומטרים של נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית ברחבי המטרופולינים, בנית רשת שבילי אופניים במטרופולין גוש דן ועוד. לאור הגידול המשמעותי הצפוי בחומש הקרוב, במספר והיקף הפרויקטים התחבורתיים – מהם מגה פרויקטים, לצד פריסת רשת חלוקה לגז הטבעי, פריסת קווי מתח עליון חדשים, הקמת מתקני התפלה וקווי הולכת מים חדשים ועוד, נדרש תיאום תכוף ומתמיד בין כל חברות התשתית. שיפור התהליכים ושיתוף הפעולה בתחום תיאום התשתיות הוא המפתח לביצוע מהיר, יעיל ומיטבי של כלל הפרויקטים הצפויים לנו. מתוך הבנה זו, מנהל תכנון ופיתוח תשתיות לקח על עצמו לבצע מהפכה בתחום בהיבטים התהליכיים והטכנולוגיים, יחד עם שיתוף והנגשת מידע רלוונטי וקידום שיתוף פעולה בן חברות התשתית.

בימים אלו, יחד עם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר אנו מפתחים מערכת לאומית ממוחשבת לתיאום תשתיות, שתשמש את כל חברות התשתית בישראל. באמצעות המערכת ניתן יהיה לקבל מידע על התיאומים הנדרשים, להגיש בקשות לתיאום ולנהל ולעקוב אחר הבקשות. לצד זאת, בשיתוף פעולה עם מרכז מיפוי ישראל (מפ"י), המערכת תתממשק למאגר מידע ומפות של כלל התשתיות בישראל, בו ניתן יהיה לבחון אילו תיאומים נדרשים לעבודה בכל תא שטח.

לצד מיחשוב תהליכי התיאום, אנו שואפים לטיוב התהליכים בחברות התשתית הממשלתיות ולהחלת כללי משחק אחידים בכל הנוגע לדרישות ביטוח, תשלומים, ערבויות ועוד. צעדים אלו יחד עם שיתוף תכניות העבודה בין החברות ותיאום זמני ביצוע עתידיים, יובילו להקלת תהליכי התכנון והביצוע ולזירוז והוזלת הפרויקטים. השנה גם נערוך את הכנס הלאומי השלישי לתיאום תשתיות, כנס שיהווה הזדמנות לשיח של כלל הגורמים על אתגרי השעה, לשיתוף תכניות ולקידום שיתופי פעולה.

יחד עם זאת, יזם האגף את הקמתם של פורומים אזוריים לתיאום ממשקים שמטרתם ליצור שיח ושיתוף פעולה ומידע בין החברות ומהווים גם פלטפורמה לגיבוש מדיניות ואסדרה בתחום תיאום התשתיות. פורומים אלו מתכנסים פעמיים בשנה בכמה אזורים בארץ, בהשתתפות נציגים מכלל חברות התשתית.

אתר זה, בא להחליף את החוברת 'תהליכים בתיאום תשתיות' שיצאה לאור ע"י משרד התחבורה בשנים האחרונות ולהוות כתובת מרכזית אחת בתחום ממנה ניתן לגשת למערכות ומאגרי מידע רלוונטיים ולקבל מידע אודות תהליכי התיאום הקיימים ברשויות ובחברות הממשלתיות. חשוב להדגיש כי אתר זה מציג את התהליכים הקיימים תוך הנגשת המידע באופן ברור ומסודר, אך אינו מהווה תחליף לפניה אל החברות עצמן לקבלת הפרטים.

אני מבקש להודות לגורמי המקצוע בחברות, על שיתוף הפעולה ואיסוף וכתיבת החומרים.

בברכה,
קובי בליטשטיין
המשנה למנכלי"ת וראש מינהל תכנון ופיתוח תשתיות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
Random image