מאגר קידוחים וגישושים

בימים אלו, משרד התחבורה ומשרד השיכון משתפים פעולה ליצירת מאגר לאומי של  קידוחים וגישושים. במסגרת זו יבנו שכבות מידע בפורמט GIS שיכללו את כלל הנתונים והדו"חות שנערכו בעבר בגופי התשתית השונים. השאיפה היא, שכל גוף תשתית יחויב בעתיד להעלות למאגר את הנתונים והדו"חות המתקבלים מכל קידוח או גישוש שהוא עורך. מאגר זה עתיד להנגיש את החומרים בצורה מסודרת, לייתר בדיקות שונות ולסייע להוזלת הפרויקטים הלאומיים ולקיצור לוחות הזמנים.   

Random image