מערכת שיתוף תכניות ופרויקטים

משרד התחבורה שואף להקמת פלטפורמה לשיתוף תכניות, לוחות זמנים ונתונים נוספים אודות פרויקטים העתידים להתבצע. פלטפורמה זו, תשמש את חברות התשתית השונות לבחינת שיתופי פעולה בביצוע פרויקטים, ביצוע משותף, איחוד תשתיות וכן לתכנון טוב יותר של לוחות הזמנים ושלביות הביצוע – בשים לב לכלל הפרויקטים במרחב.

Random image